SECTORUL FINANCIAR -NEBANCAR AL REPUBLCII MOLDOVA : REALITĂȚI ȘI SOLUȚII DE REFORMARE

Show simple item record

dc.contributor.author Bumbac, Daniela
dc.date.accessioned 2019-12-30T14:25:51Z
dc.date.available 2019-12-30T14:25:51Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation BUMBAC, Daniela (2019). Sectorul financiar-nebancar al Republcii Moldova: realități și soluții de reformare. In: Moldoscopie, nr. 3, pp. 150 - 162. ISSN 1812-2566 en
dc.identifier.issn 1812-2566
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2438
dc.description.abstract In acest articol este reflectată situația reală a sectorului financiar-nebancar al Republicii Moldova. Instituțiile financiare nebancare au fost create ca o oportunitatea pentru finanțarea intreprinderilor micro și mici precum și creditatrea de consum și ipotecară. În ultimii ani se atestă o creștere considerabilă a numărului acestor instituții calitatea serviciilor cărora nu este una pe măsura așteptărilor. Reglementarea și supravegherea acestui sector este una superficial. Dintre cele peste 160 de organizații de creditare nebancare doar cîteva sunt specializate în finanțarea întreprinderilor mici iar restul sunt axate pe creditarea de consum și ipotecare. Condițiile finnațării sunt destul de dure, rata dobînzii reale depășin 50%-100%. Reformarea acestui sector prin modificarea cadrului normativ-legislativ și institutional este necesară en
dc.description.abstract This article reflects the real situation of the financial and non-banking sector of the Republic of Moldova. Non-bank financial institutions were created as an opportunity for financing micro and small businesses as well as consumer and mortgage lending. In recent years there has been a considerable increase in the number of these institutions whose quality of services is not one as expected. The regulation and supervision of this sector is superficial. Of the more than 160 non- bank lending organizations, only a few are specialized in financing small businesses and the rest are focused on consumer and mortgage lending. The financing conditions are quite harsh, the real interest rate exceeds 50-100%. The reform of this sector by modifying the normative-legislative and institutional framework is necessary
dc.language.iso ro en
dc.subject microfinanțare en
dc.subject împrumut en
dc.subject organizații de creditare nebancare en
dc.subject companii de leasing en
dc.subject factoring en
dc.subject rata dobînzii effective en
dc.subject microfinance en
dc.subject loan en
dc.subject non-bank lending organizations en
dc.subject leasing companies en
dc.subject effective interest rate en
dc.title SECTORUL FINANCIAR -NEBANCAR AL REPUBLCII MOLDOVA : REALITĂȚI ȘI SOLUȚII DE REFORMARE en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account