RESPONSABILITATEA PENALĂ LA MINORI: ASPECTE DE IMATURITATE CRONOLOGICĂ, COGNITIVĂ ŞI PSIHOSOCIALĂ

Show simple item record

dc.contributor.author Panfil, Cristina
dc.date.accessioned 2015-12-14T11:07:57Z
dc.date.available 2015-12-14T11:07:57Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Panfil, Cristina. RESPONSABILITATEA PENALĂ LA MINORI: ASPECTE DE IMATURITATE CRONOLOGICĂ , COGNITIVĂ ŞI PSIHOSOCIALĂ. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria științe sociale: Sociologie. Asistență Socială. Drept.Științe politice. Revistă științifică. 2014, nr.3(73), pp.202 -211 en
dc.identifier.issn 1814 - 3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-3-73-2014/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/239
dc.description.abstract În articol se dă o explicare detaliată a conceptului de responsabilitate penală a minorilor prin tratarea pluridisciplinară(drept, psihologie, sociologie, psihiatrie) a aspectelor de imaturitate cronologică, cognitivăşi psihosocială. Problema responsabilităţii este tratată prin prisma categoriilor „competenţă”, „autonomie” şi „capacitate”. Autorul realizează o analiză minuţioasă a surselor doctrinare contemporane de peste hotare,sintretizând cele mai notorii opinii şi rezultate investigaţiilor privind responsabilitatea minorilor. Mai mult, examinează unele standarde din practica judiciară a statelor străine, precum şi unele norme juridico-penale din legea penală de peste hotare. În rezultatul studiului întreprins sunt formulate unele concluzii apte să fie implementate atât în doctrina juridico-penală a Republicii Moldova, cât şi în practica judiciară naţională. . en
dc.description.abstract The purpose of this article consists in the detailed explanation of the concept of criminal responsibility of the minors by means of several disciplines (law, psychology, sociology, psychiatry) concerning aspects of chronological, cognitive and psychological and social immaturity. The problem of responsibility was treated through the categories of ‘competence’, ‘autonomy’ and ‘capacity’. During the process of investigation, author performed a rigorous breakdown of theforeign sources of modern doctrine, as a result, there weresynthesized the most prominent points of view and outcomesof nvestigations in the domain of criminal liability of the minors. Morethan it, there was effectuated the examination of standards applied in the judicial practice of the foreign states, as well as of legal norms form their penal legislation. As aresult, there were formulated some conclusions able to be implemented in the penal doctrine o the Republic of Moldova and in the national judicial practice.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject incapacitate psihică en
dc.subject iresponsabilitate en
dc.subject mental incapacity en
dc.subject irresponsibility en
dc.title RESPONSABILITATEA PENALĂ LA MINORI: ASPECTE DE IMATURITATE CRONOLOGICĂ, COGNITIVĂ ŞI PSIHOSOCIALĂ en
dc.title.alternative CRIMINAL LIABILITY OF THE MINORS: ASPECTS OF CHRONOLOGICAL, COGNITIVE AND PSYCHOSOCIAL IMMATURITY en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account