TEORIA ȘI PRACTICA OCROTIRII PROCESUAL-PENALE A PROPRIETĂȚII

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vizdoagă, Tatiana
dc.contributor.author Ababei, Eduard
dc.date.accessioned 2019-12-11T14:46:27Z
dc.date.available 2019-12-11T14:46:27Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2382
dc.description Teză de doctor în drept - Conducător științific: doctor în drept, conf. universitar Tatiana VIZDOAGĂ en
dc.description.abstract Scopul lucrării: constă în examinarea complexă a mecanismului de ocrotire procesual-penală a proprietății și în optimizarea cadrului legal din acest domeniu. en
dc.description.abstract Цель исследования: состоит в комплексном исследовании механизмов защиты собственности в системе уголовного правосудия и в оптимизации законодательной базы в данной области.
dc.description.abstract The scope of research: consists in the complex examination of the mechanism of criminal procedural protection of property and optimisation of the legal framework in this field.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject proprietate en
dc.subject parte civilmente responsabilă en
dc.subject prejudiciu en
dc.subject amendă judiciară en
dc.subject sechestru en
dc.subject sentință en
dc.subject собственность en
dc.subject гражданский истец en
dc.subject гражданский ответчик en
dc.subject ущерб en
dc.subject судебный штраф en
dc.subject арест имущества en
dc.subject залог en
dc.subject изъятие вещественных доказательств en
dc.subject судебные издержки en
dc.subject гражданский иск en
dc.subject приговор en
dc.subject кассационная жалоба en
dc.subject property en
dc.subject civil party en
dc.subject civilly liable party en
dc.subject prejudice en
dc.subject seizure en
dc.subject asset lifting en
dc.subject legal costs en
dc.subject civil action en
dc.subject sentence en
dc.subject decision en
dc.title TEORIA ȘI PRACTICA OCROTIRII PROCESUAL-PENALE A PROPRIETĂȚII en
dc.title.alternative Теория и практика уголовно-процессуальной защиты собственности en
dc.title.alternative The issue of criminal procedural protection of property en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account