PARTICULARITĂȚILE JUDECĂRII CAUZEI ÎN LIPSA INCULPATULUI

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolea, Igor
dc.contributor.author Ialanji, Arina
dc.date.accessioned 2019-12-11T13:41:29Z
dc.date.available 2019-12-11T13:41:29Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2379
dc.description Teză de doctorat în drept - Conducător de doctorat: doctor hab. în drept, prof. universitar Igor DOLEA en
dc.description.abstract Scopul lucrării: este de a studia în detaliu problemele teoretice și practice cauzate de reglementarea legală și implementarea în practică a institutului judecării cauzei în lipsa inculpatului. en
dc.description.abstract Field of study: derives from the analysis of the importance of the issues that involve the court proceedings in the absence of the defendant.
dc.description.abstract Ключевые слова: отсутствие обвиняемого, справедливое судебное разбирательство, право на защиту, легальное извещение, возобновление уголовного дела, объявление в розыск.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject inculpat absent en
dc.subject proces echitabil en
dc.subject dreptul la apărare en
dc.subject defendant en
dc.subject right of defense en
dc.subject справедливое судебное разбирательство en
dc.subject возобновление уголовного дела en
dc.subject объявление в розыск en
dc.title PARTICULARITĂȚILE JUDECĂRII CAUZEI ÎN LIPSA INCULPATULUI en
dc.title.alternative Case trial particularities in the absence of the defendant en
dc.title.alternative Особенности разбирательство уголовного дела при отсутствии подсудимого en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account