MANAGEMENT OF THE INTERNSHIPS – STRENGHTS AND WEAKNESS

Show simple item record

dc.contributor.author Carauş, Irina
dc.date.accessioned 2019-11-21T11:18:10Z
dc.date.available 2019-11-21T11:18:10Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation CARAUŞ, Irina. Management of the internships – strenghts and weakness. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe ale Educaţiei:Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică 2019. nr. 5 (125), pp.59-64. ISS N 1857-2103. en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-5125/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2324
dc.description.abstract Education is one of the fundamental pillars of the development of human personality, which directly influences the orientation of the economy and financial resources to support quality education. The actions undertaken to reform the education and readjustment to imperatives of changing society in the last decade, have created prerequisites for a continuous modernization of educational system in relation to the challenges of the national and international educational environment. The issue of qualitative internship and the necessity of its reconsideration on purpose of increasing of quality of initial professional training represents a specific goal in European countries, as well as in the Republic of Moldova. en
dc.description.abstract Educația este unul dintre pilonii fundamentali ai dezvoltării personalității umane, care influențează direct economia și resursele financiare pentru a sprijini educația de calitate. Acțiunile întreprinse pentru a reforma educația și readaptare a acesteia l a imperativele schimbării societății au creat în ultimul deceniu premise pentru o modernizare continuă a siste - mului educațional în raport cu provocările mediului educațional național și internațional. Problema privind stagiul calitativ și necesitatea reconsiderării acestuia în scopul creșterii calității formării profesionale inițiale reprezintă un obiectiv specific atât în țările europene, cât și în Republica Moldova.
dc.language.iso en en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject university teaching en
dc.subject internships en
dc.subject teaching process en
dc.subject quality en
dc.subject didactică universitară en
dc.subject proces de predare en
dc.subject profesori en
dc.subject studenţi en
dc.subject calitate en
dc.title MANAGEMENT OF THE INTERNSHIPS – STRENGHTS AND WEAKNESS en
dc.title.alternative MANAGEMENTUL STAGIILOR DE PRACTICĂ – PUNCTE FORTE ȘI SLABE en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account