ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЕ РАСТРИРОВАНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Жидков, Юрий
dc.contributor.author Коршак, Олег
dc.contributor.author Припелов, Владимир
dc.contributor.author Нямцу, Севастьян
dc.contributor.author Кирица, Аркадий
dc.date.accessioned 2019-11-18T15:43:58Z
dc.date.available 2019-11-18T15:43:58Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation ЖИДКОВ, Ю., КОРШАК, О., ПРИЛЕПОВ, В. et. al. (2009). Интерференционное растрирование носителей для регистрации оптической информации на основе халькогенидных стеклообразных полупроводников. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe reale și ale naturii: Biologie. Chimie. Revista științifică, nr. 1(21), pp.162-165. ISSN 1814-3237 en
dc.identifier.issn 1814-3237
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-1-21-2009/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2309
dc.description.abstract În prezenta lucrare este studiată posibilitatea înregistrării informaţiei optice pe purtători fototermoplastici în baza de semiconductori halogenici sticloşi prin metoda rastării interferenţiale. Este demonstrată posibilitatea înregistrării reţelelor interferenţiale şi a hologramelor la interferenţă în procesul înregistrării concomitente a acestora. en
dc.description.abstract In this paper, the possibility of optical information recording on photothermoplastic media based on chalcogen semi-conductor glasses by means of interference rasterizing has been investigated. The possibility of recording of interference gratings and holograms during interference in simultaneous recording process has been shown.
dc.language.iso ru en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject фототермопластические носители en
dc.subject голография en
dc.subject purtători fototermoplastici
dc.subject
dc.title ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЕ РАСТРИРОВАНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ХАЛЬКОГЕНИДНЫХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account