ROLUL SOCIETĂȚII CIVILE ÎN VALORIFICAREA REFORMEI JUSTIȚIEI

Show simple item record

dc.contributor.author Josanu, Cristina
dc.date.accessioned 2019-11-13T10:44:36Z
dc.date.available 2019-11-13T10:44:36Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation JOSANU, C. (2019). Rolul societății civile în valorificarea reformei justiției. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe sociale: Sociologie. Asistență Socială. Drept. Științe Politice. Revistă științifică, nr. 8(128). pp.145-149. ISSN 1814-3199 en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2293
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-8128/
dc.description.abstract Reforma justiției reprezintă una dintre prioritățile politice promovate de Republica Moldova. Realizarea cu succes a acesteia depinde de o serie de factori, în primul rând, de implicarea deplină a reprezentanților instituțiilor din sectorul justiției, de voința fermă a factorilor de decizie, precum și de implicarea reprezentanților societății civile. Cooperarea dintre societatea civilă și instituțiile de drept duce la edificarea unui sector al justiției accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist și responsabil față de societate, care corespunde standardelor europene, asigură supremația legii și respectarea drepturilor omului. Ținând cont de contextul social, politic și juridic actual, în prezentul articol evidențiem rolul societății civile în procesul de valorificare a reformei justiției. en
dc.description.abstract The process of justice reform represents one of the priorities among politics and projects that are promoted in Republic of Moldova as a state of law. It consists of a complex of actions and common efforts made by political and juridical implicated actors, with specific prerogatives. Near the state power, the civil society is another very important actor that manifests itself more and more active in the process of justice reform. The role of the civil society in promoting the process of justice reform is unchallenged:it appropriates justice to the people`׳s necessities, accustoms the society with the most problematic difficulties that justice actually confronts with and at the same time proposes real, theoretical and practical inspired solutions to guarantee progress to justice reform. The main idea of this paper is that the civil society is a compulsory condition for guaranteeing justice a steady and predictable progress and for being sure of the quality and efficiency of the final act of justice.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject societate civilă en
dc.subject reforma justiției en
dc.subject independența justiției en
dc.subject civil society en
dc.subject justice reform en
dc.subject civic engagement en
dc.subject the independence of justice en
dc.title ROLUL SOCIETĂȚII CIVILE ÎN VALORIFICAREA REFORMEI JUSTIȚIEI en
dc.title.alternative THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE REFORM PROCESS en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account