TEORIA ÎNTEMEIATĂ: ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE

Show simple item record

dc.contributor.author Chira, Aliona
dc.date.accessioned 2019-11-06T15:25:37Z
dc.date.available 2019-11-06T15:25:37Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation CHIRA, A.Teoria întemeiată: abordări istoriografice. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe sociale: Sociologie. Asistență Socială. Drept. Științe Politice. Revistă științifică. 2019, nr. 8(128). pp.13-23. ISSN 1814-3199 en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-8128/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2272
dc.description.abstract Dezvoltarea domeniului de cercetare socială a fost influențată de aplicarea unor noi modele de abordare a fenomenelor sociale, în special cu referire la abordarea calitativă. În acest traseu se înscrie și teoria întemeiată, dezvoltată în secolul al XX-lea de către sociologii americani Glaser B.G. şi Strauss A.L. ca reacție la abordările cantitativiste asupra fenomenelor sociale. În articol sunt analizate etapele de apariție și dezvoltare a teoriei întemeiate, evidențiindu-se noile curente. De asemenea, autorul prezintă particularitățile în definirea acestei metode de cercetare și interpretare a datelor, în vederea formulării unui model explicativ en
dc.description.abstract The development of social research domain has been influenced by the application of new models for addressing social phenomena, especially referring to the qualitative approach. In this regard it can be mentioned the Grounded theory, developed in the twentieth century by American sociologists Glaser B.G. and Strauss A.L. in response to quantitative approaches to social phenomena. The article analyzes the stages of development of the Grounded theory, highlighting the new currents. The author also presents the peculiarities in defining this research and data interpretation method in order to formulate an explanatory model.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject cercetare en
dc.subject teorie întemeiată en
dc.subject analiză en
dc.subject research en
dc.subject theory en
dc.subject Grounded theory en
dc.subject explanatory model en
dc.subject analysis en
dc.title TEORIA ÎNTEMEIATĂ: ABORDĂRI ISTORIOGRAFICE en
dc.title.alternative THE GROUNDED THEORY: HISTORIOGRAPHIC APPROACHES en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account