PROCEDEE DE OBŢINERE A BIOMASEI DE SPIRULINĂ CU CONŢINUT SPORIT DE CUPRU LEGAT ORGANIC

Show simple item record

dc.contributor.author Zosim, Liliana
dc.contributor.author Ţapcov, Victor
dc.contributor.author Gulea, Aurelian
dc.contributor.author Batîr, Ludmila
dc.contributor.author Rudic, Valeriu
dc.date.accessioned 2019-11-04T11:18:46Z
dc.date.available 2019-11-04T11:18:46Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation ZOSIM, L., ŢAPCOV, V., GULEA, A. (2013). Procedee de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut sporit de cupru legat organic. In: Intellectus, nr.1, pp.72-76. ISSN 1810-7079
dc.identifier.issn 1810-7079
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2264
dc.description.abstract În prezentul articol este descrisă elaborarea a două procedee de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut sporit de cupru legat cu compuşi organici componenţi ai biomasei (proteine, oligopeptide, aminoacizi, lipide, glucide), utilizându-se în calitate de reglatori compuşii coordinativi ai Cu(II). en
dc.description.abstract The elaboration of two processes for obtaining of spirulina biomass with high content of copper bound to organic compounds of biomass components (proteins, oligopeptides, amino acids, lipids, carbohydrates), using as regulators some coordination compounds of Cu(II) is described in the present article.
dc.language.iso ro en
dc.publisher Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) en
dc.subject compuşi organici en
dc.subject cupru en
dc.subject biomasa en
dc.subject Spirulina platensis en
dc.subject cianobacterii en
dc.title PROCEDEE DE OBŢINERE A BIOMASEI DE SPIRULINĂ CU CONŢINUT SPORIT DE CUPRU LEGAT ORGANIC en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context