LA DIMENSION ONTO-LINGUISTIQUE DE LA DICHOTOMIE QUANTITÉ – QUALITÉ : LE CAS DE LA TRADUCTION POÉTIQUE

Show simple item record

dc.contributor.author Guţu, Ion
dc.date.accessioned 2019-10-30T15:42:15Z
dc.date.available 2019-10-30T15:42:15Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation GUŢU, I. (2013). La dimension onto-linguistique de la dichotomie quantité –qualité : le cas de la traduction poétique. In: Intertext, nr. 1-2, pp. 218-225. ISSN 1857-3711 en
dc.identifier.issn 1857-3711
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2253
dc.description.abstract Philosophical vision on surrounding reality has a different kind of impact on current scientific research. Such an approach allows to borrow and exploit philosophical categories for research in the field of language-related sciences: translation studies, language teaching and others. The case of the dichotomies form – content, quantity – quality in poetic translation appears to us more than eloquent, because it carries solid arguments in favor of an equitable correlation between the quantity/dimension of the verses/stanzas of the original text and the quality of their translation in the target language, between the number of dominant poetic realities of the sourse language and their qualitative deverbalisation in the target language. The article proposes to examine the dichotomous correlation quantity – quality on the basis of poetic text and poetical translation. en
dc.description.abstract Viziunea filosofică asupra realităţii înconjură toare are impact asupra cercetărilor ştiinţifice actuale de diferit ordin. O astfel de abordare permite de a împrumuta şi a exploata categoriile filosofice şi pentru cercetările din ştiinţele limbajului: traductologie, glotodidactică etc. Cazul dihotomiilor: formă – conţinut, cantitate – calitate în traducerea poetică pare a fi mai mult decât elocvent, or este purtător de argumente solide în favoarea unei corelaţii echitabile între cantitatea/dimensiunea versurilor/strofelor textului din limba sursă şi calitatea traducerii lor în limba ţintă, între cantitatea/totalitatea realităţilor poetice dominante ale originalului şi calitatea deverbalizării acestora în limba ţintă. Articolul îşi propune să examineze corelaţia dihotomică cantitate-calitate în baza textului poetic şi a traducerii poetice.
dc.language.iso fr en
dc.publisher Universitatea Liberă Internaţională din Moldova en
dc.subject categorie filosofică en
dc.subject dihotomie en
dc.subject abordare semio-poetică en
dc.subject traducere poetică en
dc.subject philosophical category en
dc.subject dichotomy en
dc.subject poetic translation en
dc.title LA DIMENSION ONTO-LINGUISTIQUE DE LA DICHOTOMIE QUANTITÉ – QUALITÉ : LE CAS DE LA TRADUCTION POÉTIQUE en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account