JUDECATA PE BAZA PROBELOR ADMINISTRATE ÎN FAZA DE URMĂRIRE PENALĂ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vizdoagă, Tatiana
dc.contributor.author Țoncu, Sanda
dc.date.accessioned 2019-09-18T08:23:45Z
dc.date.available 2019-09-18T08:23:45Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2188
dc.description Teză de doctor în drept - Conducător ştiinţific: doctor în drept, conf. universitar Tatiana VIZDOAGĂ en
dc.description.abstract Scopul lucrării: studierea complexă și fundamentarea recomandărilor teoretico-practice în latura revizuirii și perfecționării normelor procesual-penale, care determină conținutul juridic al judecării cauzelor penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. en
dc.description.abstract Цель исследования: комплексное изучение и обоснование теоретических и практических рекомендаций по пересмотру и совершенствованию уголовно-процессуальных норм, которые определяют правовое содержание судебного разбирательства по уголовным делам на основе доказательств, представленных на этапе уголовного преследования.
dc.description.abstract Purpose of the study: the complex study and substantiation of theoretical and practical recommendations for the revision and improvement of criminal procedure rules, which determine the legal content of criminal proceedings in criminal cases based on evidence presented at the stage of criminal prosecution.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject drept procesual penal en
dc.subject urmărire penală en
dc.subject apărare en
dc.subject contradictorialitate en
dc.subject parte vătămată en
dc.subject pedeapsă en
dc.subject уголовное преследование en
dc.subject защита en
dc.subject обвинение en
dc.subject подсудимый en
dc.subject потерпевший en
dc.subject court en
dc.subject prosecution en
dc.subject adversarial en
dc.subject victim en
dc.subject defendant en
dc.title JUDECATA PE BAZA PROBELOR ADMINISTRATE ÎN FAZA DE URMĂRIRE PENALĂ en
dc.title.alternative Судебное разбирательство на основании доказательств, собранных на стадии уголовного преследования en
dc.title.alternative The trial on the basis of the evidence gathered in the criminal prosecution stage en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account