INDIVIDUALIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL PENTRU COPI I I AFLAȚI ÎN SITUAȚIE VULNERABILĂ

Show simple item record

dc.contributor.author Coroban, Cristina
dc.date.accessioned 2019-09-09T14:22:20Z
dc.date.available 2019-09-09T14:22:20Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation COROBAN, C. procesului educațional pentru copiii aflați în situație vulnerabilă. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe sociale: Sociologie. Asistență Socială. Drept. Științe Politice. Revistă științifică. 2019, nr. 3(123). pp.27-31. ISSN 1814-3199. en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-3-123-2019/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2178
dc.description.abstract ndividualizarea procesului educațional pentru copiii aflați în situație vulnerabilă se poate realiza prin acordarea serviciilor de suport pentru a asigura tuturor oportunitatea de a achiziționa valori, atitudini, cunoștințe și abilități în raport cu propriile posibilități. Promovarea incluziunii înseamnă crearea și îmbunătăţirea continuă a cadrului social și educațional pentru a susține experiența de în vățare la nivel de copil, mediu și la nivel de sistem în scopul facilitării participării individului la viața socială. În contextul creării mediului incluziv pentru copiii aflați în situație vulnerabilă, o atenție deosebită se accordă procesului de individualizare. Individualizarea este baza organizării procesului educaţional prin realizarea educaţiei centrate pe copil. Datele privind evoluția performanțelor școlare ale copiilor aflați în situație vulner abilă au fost preluate din Proiectul „Incluziunea socioșcolară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul educațional’’, implementat în perioada 2015-2019 cu suportul financiar al Fundației pentru copii „Pestalozzi”din Elveția. Proiectul nominalizat este implementat de Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie „ PRODOCS” în 6 centre de plasament și în 8 instituții educaționale din raioanele Anenii Noi, Călărași, Drochia, Hâncești, Telenești și Ștefan–Vodă. Rezultatele obținute de copii în cele patru semestre monitorizate arată ca performanțele școlare s-au îmbunătațit cu 5%, iar numărul absențelor s-a redus cu 50%, ceea ce demonstrează că abordarea individual izată aduce rezultate pozitive. en
dc.description.abstract Individualization of the educational process for vulnerable children can be accomplished by prov iding support services , thus giving all children the opportunity to acquire values, attitudes, knowledge and skills according to their individual needs. Promoting inclusion means creating and continuously improving the social and educational framework to s upport child - centered learning, in order to facilitate the individual's participation in social life. In the context of creating an inclusive environment for children in vulnerable situation, a particular issue is attached to the process of individualizat ion . Individual approach in the education process is based on the child - centered education. Data on the evolution of school performance of children in vulnerable situation s had been collected from the project “ Social - school inclusion of children from the Placement Centres in the mainstream education system”, implemented by NGO Center for Childhood, Adolescence and Family PRODOCS (CCAF PRODOCS) in the period of 2015 - 2019, with the support of “Pestalozzi” Children’s Foundation, Switzerland. The project partn ers are 6 placement centres and 8 schools from: Călărași, Hîncești, Anenii Noi, Drochia, Telenești, Ștefan Vodă. Based on monitoring and evaluation system children in vulnerable situation from 6 placement centers increased their academic achievements by 5% and the number of unexcused absences decreased by 50%, which shows that the individualized approach brings positive results
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject copii în situație vulnerabilă en
dc.subject performanțe școlare en
dc.subject individualizare en
dc.subject individual approach en
dc.subject school performance/ achievement en
dc.subject child - centered education en
dc.subject inclusive environment en
dc.title INDIVIDUALIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL PENTRU COPI I I AFLAȚI ÎN SITUAȚIE VULNERABILĂ en
dc.title.alternative THE INDIVIDUALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS FOR CHILDREN IN VULNERABLE SITUATION en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account