ELEMENTUL GREC ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ALE BASARABIEI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA

Show simple item record

dc.contributor.author Hrabara, Valeriu
dc.date.accessioned 2019-07-10T08:04:23Z
dc.date.available 2019-07-10T08:04:23Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation HARABARA, V. Elementul grec în instituţiile administraţiei publice ale basarabiei la începutul secolului al XIX-lea. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umistice: Istorie. Filosofie. Filologie. Revistă științifică. 2018, nr. 10 (120), pp.65-69. ISSN 1811-2668. en
dc.identifier.issn 1811-2668
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-10-120-2018/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2151
dc.description.abstract Prin crearea unui aparat politico-administrativ în Basarabia autoritățile țariste promovau reprezentanții etniei grecești în toate sferele administrației publice din Basarabia. Factorii ce au influențat acest proces au fost condiţionaţi de pregătirea profesională și intelectuală a elitei grecești, precum şi de cunoașterea mai multor limbi, inclusiv a limbii ruse. Nu mai puțin importantă în această ordine de idei a fost și poziția protectoare a autorităților țariste față de imigranții greci. Însuși statutul politico-juridic al Basarabiei din primul sfert al secolului al XIX-lea, favorabil pentru nobilii străini, a fost unul de cotitură în constituirea elitei de nobili greci în acest teritoriu. Politica respectivă a fost determinată atât de eforturile autorităților de a crea în teritoriul pruto-nistrean anexat un suport social al țarismului, o imagine pozitivă a acestuia, cât și de interesele geopolitice ale Rusie în Balcani. en
dc.description.abstract By creating a politico-administrative apparatus in Bessarabia, the Russian “tsarist” authorities promoted the representatives of the Greek ethnic groups in all spheres of public administration in Bessarabia. The factors that influenced the process were conditioned by the professional and intellectual training of the Greek elite, as well as the knowledge of several languages, including Russian. No less important in this context was the protective position towards the Greek immigrants from the Russian “tsarist” authorities. The political and legal status of Bessarabia in the first quarter of the nineteenth century, favorable to foreign nobles, was a turning point in establishing the elite of noble Greeks in this territory. This policy was determined by the authorities' efforts to create a social support to support “tsarism”, a positive image of it, as well as the geopolitical interests of Russia in the Balkans.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject Basarabia en
dc.subject imigranţi greci en
dc.subject interese geopolitice en
dc.subject autorităţi ţarist en
dc.subject funcţionari publici en
dc.subject Bessarabia en
dc.subject Greek immigrants en
dc.subject Russian “tsarist” authorities en
dc.subject civil servants en
dc.title ELEMENTUL GREC ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ALE BASARABIEI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA en
dc.title.alternative THE GREEK ELEMENT IN BESSARABIA'S PUBLIC ADMINISTRATION INSTITUTIONS AT THE BEGINNING OF THE 19TH CENTURY en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account