CONSIDERAȚII PRIVIND SPECIFICUL LIMBAJULUI JURIDIC ÎN LIMNBA ENGLEZĂ DE LA CURTEA EUROPEANĂ PENTRU DREPTURILE OMULUI

Show simple item record

dc.contributor.author Fiodorov, Victoria
dc.date.accessioned 2019-07-09T09:41:52Z
dc.date.available 2019-07-09T09:41:52Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation FIODOROV, Victoria (2018). Considerații privind specificul limbajului juridic în limnba engleză de la Curtea europeană pentru drepturile omului. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umistice: Istorie. Filosofie. Filologie. Revistă științifică, nr. 10 (120), pp.45-48. ISSN 1811-2668 en
dc.identifier.issn 1811-2668
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-10-120-2018/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2148
dc.description.abstract In articol sunt examinate trăsăturile definitorii ce sunt proprii limbajului juridic în limba engleză de la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, metalimbaj reprezentat în totalitate prin hotărârile acestei instanţe. Un aspect important ce ține de actualitatea studierii termenilor juridici în limba engleză din terminologia Curții Europene pentru Drepturile Omului este numărul impunător de cereri ce se află într-o creștere continuă, prin care Moldova este condamnată și, respectiv, traducerea acestor hotărâri. en
dc.description.abstract The article aims at examining the peculiarities of the English legal language of the European Court of Human Rights, which is entirely represented by the judgments of this court. An important aspect of the recent study of the English legal terms in the terminology of the European Court of Human Rights is the huge number of applications that are in continuous growth against Moldova and respectively the translation of these judgements
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject limbaj juridic en
dc.subject termen juridic en
dc.subject terminologie en
dc.subject context en
dc.subject traducere en
dc.subject echivalență en
dc.subject legal language en
dc.subject legal term en
dc.subject terminology en
dc.subject translation en
dc.title CONSIDERAȚII PRIVIND SPECIFICUL LIMBAJULUI JURIDIC ÎN LIMNBA ENGLEZĂ DE LA CURTEA EUROPEANĂ PENTRU DREPTURILE OMULUI en
dc.title.alternative REFLECTIONS ON THE LEGAL LANGUAGE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account