REORGANIZAREA SISTEMULUI MEDICO-SANITAR DIN BASARABIA ANILOR 1918-1919

Show simple item record

dc.contributor.author Ghetan, Alexandru
dc.date.accessioned 2019-07-01T07:35:29Z
dc.date.available 2019-07-01T07:35:29Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation GHETAN, Al. Reorganizarea sistemului medico-sanitar din Bbasarabia anilor 1918-1919. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umistice: Istorie. Filosofie. Filologie. Revistă științifică. 2018, nr. 4 (114), pp.107-113. ISSN 1811-2668. en
dc.identifier.issn 1811-2668
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-4-114-2018/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2139
dc.description.abstract Reorganizarea sistemului medico-sanitar din Basarabia anilor 1918-1919 este o parte indispensabilă a procesului de integrare teritorial-administrativă a regiunii în cadrul României Întregite. Crearea în provincie a unui sistem de ocrotire a sănătăţii provizoriu eficient era o acţiune ce necesita aplicare urgentă pentru a fi depăşită „criza pandemică” generalizată. Noul Inspectorat Sanitar al Basarabiei, creat prin Ordonanţa nr.60 din 11 iunie 1918, urma să urgenteze fuzionarea instituţiilor medicale locale supuse Zemstvei Guberniale şi noilor structuri create sub auspiciul autorităţilor române şi, totodată, să realizeze activităţi de salubrizare şi antiepidemice atât în rândul militarilor, cât şi al populaţiei civile. Provocările şi impedimentele, circumstanţele, reuşitele şi eşecurile, factorii subiectivi şi obiectivi în desăvârşirea procesului reformator medico-sanitar sunt subiecte abordate direct sau tangenţial în prezentul demers științific. en
dc.description.abstract The reorganization of the medical-sanitary system from Bessarabia in the years 1918-1919 is an indispensable part of the process of territorial-administrative integration of the region as a part of Entire Romania. Creation of an efficient provisionally health system was an action which needed a fast way of application, to solve generalized pandemic crisis. New Sanitary Inspector of Bessarabia created through Orderly No. 60th on 11th of July, 1918 had to fusion in a fast way, the medical local institutions at the Gubernial Land and the new structures created under Romanian auspices, and at the same time to realize the salubrious and antiepidemic activities among the military forces and the civil population. Challenges and obstacles, circumstances and facts, successful and unsuccessful, subjective and objective factors in finalization of the medical sanitary reformer process are direct subjects or tangential parts of this material.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject reorganizare en
dc.subject sistem medico-sanitar en
dc.subject Inspectorat Sanitar en
dc.subject activităţi antiepidemice en
dc.subject salubritate en
dc.subject Basarabia en
dc.subject medical-sanitary system en
dc.subject antiepidemic activities en
dc.subject sanitation en
dc.title REORGANIZAREA SISTEMULUI MEDICO-SANITAR DIN BASARABIA ANILOR 1918-1919 en
dc.title.alternative THE REORGANIZATION OF THE MEDICAL-SANITARY SYSTEM FROM BESSARABIA IN THE YEARS 1918-1919 en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account