RĂSPÂNDIREA ȘI RECEPTAREA „CAZANIEI” LUI VARLAAM ÎN SPAȚIUL DINTRE PRUT ȘI NISTRU

Show simple item record

dc.contributor.author Condrea, Iraida
dc.date.accessioned 2019-06-26T13:48:27Z
dc.date.available 2019-06-26T13:48:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation CONDREA., I. Răspândirea și receptarea „cazaniei” lui varlaam în spațiul dintre Prut șiNnistru. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umistice: Istorie. Filosofie. Filologie. Revistă științifică. 2018, nr. 4 (114), pp.3-9. ISSN 1811-2668. en
dc.identifier.issn 1857-2668
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-4-114-2018/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2130
dc.description.abstract „Carte românească de învățătură…” este prima parte a denumirii unei importante lucrări a mitropolitului Moldovei Varlaam. Tipărită la Iași în 1643, cartea s-a răspândit în tot spațiul românesc, fiind cunoscută, mai ales, sub denumirea de Cazania lui Varlaam. În perioada postbelică, pe teritoriul dintre Prut și Nistru despre „Cazania” lui Varlaam s-au cunoscut doar foarte puține lucruri, deoarece cenzura comunistă interzicea atât urilizarea termenului „românesc”, cât și literatura cu tematică religioasă. Astfel, informațiile despre „Cazanie” au avut un caracter limitat și distorsionat, ea fiind numită „carte moldovenească” și prezentată doar în lumina relațiilor cu mediul culturii slave. În spațiul ex-sovietic au existat 5 exemplare originale ale cărții, dintre care doar unul la Chișinău. Accesul limitat la textul original a creat un gol imens în ceea ce privește studierea și receptarea acestui important monument al culturii spirituale românești. În prezent este necesară o revenire asupra studierii, editării și propagării „Cazaniei” lui Varlaam. en
dc.description.abstract "Carte românească de învăţătură..." (The Romanian Book of Learning...) is a book by the Metropolitan of Moldavia Varlaam. Edited in Yassi in 1643, The book, also known as Cazania lui Varlaam ("The Cazania of Varlaam" or "Varlaam's Homiliary"), was the very first printed in Moldavia and large numbers of copies spread in the neighboring provinces inhabited by Romanian speakers. In the postwar period into the territory between Prut and Dniester Cazania lui Varlaam they met only very few things because the Communist censorship forbade the use of the term "Romanian", and religious-themed literature. Thus, information about "sermons (Cazania)" had a limited and distorted character, as it was called "Moldavian book" and presented only in the light of relations with the Slavic culture. In the former Soviet space there have been 5 original copies of the book, of which only one was found in Chișinău. Limited access to the original text has created a huge gap in terms of study and acceptance of this important monument of the Romanian spiritual culture. Currently it is necessary to return over the study, to publish and dissemination Varlaam՚s "Cazania"
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject carte religioasă en
dc.subject cazanie, „limbă moldovenească” en
dc.subject transcriere en
dc.subject receptare en
dc.subject religious sermons (cazania) book en
dc.subject "Moldovan language" en
dc.subject transcription en
dc.title RĂSPÂNDIREA ȘI RECEPTAREA „CAZANIEI” LUI VARLAAM ÎN SPAȚIUL DINTRE PRUT ȘI NISTRU en
dc.title.alternative THE SPREAD AND RECEPTION OF VARLAAMS "CAZANIA" IN THE SPACE BETWEEN THE PRUT AND DNISTER en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account