AUTOAPRECIEREA ŞI COMUNICAREA LA ŞCOLARII DE VÂRSTĂ MICĂ: ANALIZĂ COMPARATIVĂ

Show simple item record

dc.contributor.author Tolstaia, Svetlana
dc.contributor.author Roșca, Maria
dc.date.accessioned 2019-06-25T10:36:51Z
dc.date.available 2019-06-25T10:36:51Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation TOLSTAIA, S., ROŞCA, M. Autoaprecierea şi comunicarea la şcolarii de vârstă mică: analiză comparativă. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe ale educației: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2018, nr. 9 (119), pp.278-281. ISSN 1857-2103. en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-9-119-2018/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2124
dc.description.abstract În lume, fiecare copil este unic în felul său. Autocunoașterea și autoaprecierea Eu-lui denotă capacitatea copilului de a-și recunoaște propriile calități și neajunsuri sau, cu alte cuvinte, capacitatea de a fi conștient de sine, ceea ce duce la sporirea autoacceptării și la o bună autocunoaștere și autoapreciere. Prin comunicare este posibilă îmbunătățirea imaginii de sine și ameliorarea relațiilor interpersonale ale copilului. en
dc.description.abstract Every child in the world is unique in its own way. Self-knowledge and self-appreciation of the Ego denotes the child's ability to recognize its own qualities and shortcomings, or in other words, the ability to be self-aware, which increases self-acceptance and good self-knowledge and self-esteem. Through communication, it is possible to improve self-image and improve the interpersonal relationships of the child.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject copil en
dc.subject comunicare en
dc.subject autoapreciere en
dc.subject relaţii interpersonale en
dc.subject child en
dc.subject communication en
dc.subject interpersonal relationships en
dc.title AUTOAPRECIEREA ŞI COMUNICAREA LA ŞCOLARII DE VÂRSTĂ MICĂ: ANALIZĂ COMPARATIVĂ en
dc.title.alternative AUTHORIZATION AND COMMUNICATION TO LITTLE SCHOOLS: COMPARATIVE ANALYSIS en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account