IMPLICAREA MEMORIEI ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE LA ELEVII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ

Show simple item record

dc.contributor.author Grosu, Oxana
dc.date.accessioned 2019-06-24T13:05:06Z
dc.date.available 2019-06-24T13:05:06Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation GROSU, O. Implicarea memoriei în procesul de învățare la elevii de vârstă școlară mică. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe ale educației: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2018, nr. 9 (119), pp.240-242. ISSN 1857-2103. en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-9-119-2018/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2121
dc.description.abstract Memoria este unul dintre procesele psihice care stau la baza procesului de învățare școlară. Învățarea este tratată în corelație cu memoria, iar noile condiții în care este pus să acționeze elevul de vârstă școlară mică înaintează sarcini mult mai complexe, producând schimbări importante ale memoriei. Fără procesele memoriei învățarea școlară este de neconceput, deoarece memorarea, păstrarea, recunoașterea și reproducerea materialului studiat sunt condiții indispensabile în însușirea cunoștințelor în școală. De aceea, dezvoltarea și optimizarea memoriei la elevii de vârstă școlară mică rămâne o preocupare importantă a educației. Scopul studiului dat este de a determina specificul implicării memoriei în procesul de învățare la elevi. en
dc.description.abstract Memory is one of the mental process considered the basis of learning. There is a strong correlation between memory and learning, due to this fact the primary school children are to fulfil complex tasks and as a result, important changes are made in their memory. Without the memory process, learning is inconceivable as the encoding, storage and recognition of information is vital for learning acquisition process. Memory development and its improvement in primary school children is a great concern of the education. The aim of this study is to determine the peculiarities of memory implication at children for learning in primary school.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject memorie en
dc.subject elevi en
dc.subject învățare en
dc.subject dezvoltare en
dc.subject corelație en
dc.subject cunoștințe en
dc.subject memory en
dc.subject school children en
dc.subject learning en
dc.subject development en
dc.subject correlation en
dc.subject knowledge en
dc.title IMPLICAREA MEMORIEI ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE LA ELEVII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ en
dc.title.alternative CHILDREN MEMORY IMPLICATION FOR LEARNING IN PRIMARY SCHOOL en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account