THE PREZENTATION OF SELF IN EVERYDAY LIFE – IMPRESSION MANAGEMENT STRATEGIES WITHIN EMPLOYMENT INTERVIEW

Show simple item record

dc.contributor.author Gabatiuc, Natalia
dc.contributor.author Cojocaru, Natalia
dc.date.accessioned 2019-06-12T11:32:53Z
dc.date.available 2019-06-12T11:32:53Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation GABATIUC, N., COJOCARU, N. The prezentation of self in everyday life – impression management strategies within employment interview. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe ale educației: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2018, nr. 9 (119), pp.139-143. ISSN 1857-2103. en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-9-119-2018/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2112
dc.description.abstract The presentation of self in the most favorable light is a necessary skill in social life, as regardless the field in which we operate, the impression a person can make on others is an important and sometimes decisive aspect of interpersonal relationships or/and occupational success. The study describes the strategies used by job vacancies candidates within employment interviews and the way this influences the hiring decision, as the job interview is most often the gateway to any company, there is a strong interest manifested by social science researchers. en
dc.description.abstract Prezentarea propriei persoane într-o lumină cât mai favorabilă reprezintă o abilitate necesară în viața socială, deoarece, indiferent de domeniul în care activăm, impresia pe care o persoană o poate face altora este un aspect important și uneori decisiv în ceea ce privește relațiile interpersonale ori succesul ocupațional. Studiul descrie strategiile utilizate de către candidații la posturile vacante în cadrul interviului de angajare și felul în care acestea din urmă au influențat decizia de angajare, interviul de recrutare fiind, de cele mai multe ori, poarta de acces în cadrul companiilor, studiul domeniului dat fiind de interes extins pentru cercetătorii din domeniul științelor sociale.
dc.language.iso en en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject impression management en
dc.subject self-image en
dc.subject public image en
dc.subject social interactions en
dc.subject presentation en
dc.subject impression management strategies en
dc.subject self presentation en
dc.subject managementul impresiilor en
dc.subject strategii de autoprezentare en
dc.subject imagine publică en
dc.subject interacțiuni sociale en
dc.title THE PREZENTATION OF SELF IN EVERYDAY LIFE – IMPRESSION MANAGEMENT STRATEGIES WITHIN EMPLOYMENT INTERVIEW en
dc.title.alternative PREZENTAREA SINELUI ÎN VIAȚA COTIDIANĂ – STRATEGII DE MANAGEMENT AL IMPRESIILOR ÎN CADRUL INTERVIULUI DE ANGAJARE en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account