PREMISELE CONSTITUIRII SOCIETĂŢII CIVILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Show simple item record

dc.contributor.author Budurina-Goreacii, Carolina
dc.date.accessioned 2019-06-07T09:34:45Z
dc.date.available 2019-06-07T09:34:45Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation BUDURINA - GOREACII, C. Premisele constituirii societăţii civile în Republica Moldova In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe sociale: Sociologie. Asistență Socială. Drept. Științe Politice. Revistă științifică. 2017, nr. 3(103). pp.259-263.ISSN 1814-3199 en
dc.identifier.issn 1814-3199.
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2105
dc.description.abstract În perioada regimului totalitar-comunist din URSS statul a încălcat suveranitatea poporului, iar timpul ce a urmat după prăbuşirea regimului comunist a fost marcat de schimbări esenţiale în statutul individului și al societăţii moldovenești în general. În același timp, a fost necesară crearea unor structuri neformale, autonome și independente care să apere drept urile cetățenilor și să le ofere mai multe libertăți de luare a deciziilor în treburile publice locale. În acest context, constituirea societăţii civile a fost posibilă nu doar prin unirea eforturilor tuturor actorilor nestatali, dar și prin creşterea potenţialului cetăţenilor în comunitate. Problema societăţii civile a început să fie discutată activ în țara noastră, mai ales odată cu recunoaşterea Republicii Moldova în calitate de subiect de drept internaţional. Iar premisele constituirii societăţii civile au fost strâns corelate de situaţia social-politică, dezvoltarea economică, crearea cadrului legislativ şi de percepţia cetăţeanului privind democratizarea ţării. Toate aceste aspecte vor fi examinate în acest articol. en
dc.description.abstract During the totalitarian communist regime in the USSR the State violated the sovereignty of the people and the time that followed the collapse of the communist regime was marked by significant changes in the status of the individual and the Moldovan society in general. At the same time, it was necessary to create informal, autonomous and independent structures in order to defend the rights of citizens and to provide more freedom of decision-making in local public affairs. In this context, building civil society was only possible through the efforts of all non-state actors, and the increasing of citizens’ capacities in community. The issue of civil society began to be actively discussed in our country, especially with the recognition of the Republic of Moldova as a subject of international law. Premises of establishing the civil society were closely related to socio-political situation, economic development, creating the legal framework and citizen perception on the country's democratization. All these issues will be examined in this article
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject tranziție en
dc.subject democrație en
dc.subject societate civilă en
dc.subject valori democratice en
dc.subject conștiință socială en
dc.subject premises en
dc.subject transition en
dc.subject democracy en
dc.subject democratic values en
dc.subject social conscience en
dc.title PREMISELE CONSTITUIRII SOCIETĂŢII CIVILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA en
dc.title.alternative PREMISES OF ESTABLISHING THE CIVIL SOCIETY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account