PERSPECTIVE PSIHOLOGICE PRIVIND PROFILUL PSIHOLOGIC AL DEȚINUTULUI

Show simple item record

dc.contributor.author Curea, Ion
dc.date.accessioned 2019-06-05T08:32:36Z
dc.date.available 2019-06-05T08:32:36Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation CUREA, Ion. Perspective psihologice privind profilul psihologic al deținutului. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe ale educației: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2018, nr. 9 (119), pp.27-31. ISSN 1857-2103. en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-9-119-2018/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2094
dc.description.abstract Impactul privării de libertate asupra personalităţii este în multe cazuri dramatic, stimulând conduite diferite faţă de cele din mediul ne-carceral. Detenția în penitenciar presupune o schimbare dramatică de cadru existențial, iar dimensiunea afectivă a personalității va fi cel mai afectată de frustrările introduse de detenţia în penitenciar. În lucrare sunt rezentate teoriile psihologice privind profilul psihologic al deținutului. Această sinteză teoretică este realizată cu scopul de a clarifica instrumentarul de diagnosticare a caracteristicilor psihologice ale deținuților din Republica Moldova. en
dc.description.abstract The impact of deprivation of liberty on personality is in many cases dramatic, stimulating behaviors different from those in the non-carceral environment. Detention in prison implies a dramatic change in the existential framework, and the affective dimension of the personality will be most affected by the frustrations introduced by the detention in the penitentiary. The paper presents the psychological theories on the psychological profile of the detainee. This theoretical synthesis is carried out in order to clarify the methodological analysis of the psychological characteristics of the detainees in the Republic of Moldova.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject deținut en
dc.subject penitenciar en
dc.subject comportament infracțional en
dc.subject psychological profile en
dc.subject prisoner en
dc.subject criminal behavior en
dc.title PERSPECTIVE PSIHOLOGICE PRIVIND PROFILUL PSIHOLOGIC AL DEȚINUTULUI en
dc.title.alternative PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES ON THE PRISONER'S PSYCHOLOGICAL PROFILE en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account