VIOLENȚA ÎN FAMILIE: ASPECTE JURIDICO-PENALE

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Corcea, Nicolae
dc.date.accessioned 2019-06-03T13:25:23Z
dc.date.available 2019-06-03T13:25:23Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation CORCEA, N. Violența în familie: aspecte juridico-penale: tz. de dr. în drept. Ch., 2019. 184 p en
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2090
dc.description Teză de doctor în drept - Conducător ştiinţific: doctor în drept, conf. universitar Mariana GRAMA en
dc.description.abstract Scopul lucrării: elaborarea concepției științifico-practice privind răspunderea penală pentru violență în familie, faptă prejudiciabilă incriminată la art.2011 CP RM, în accepţiunea aspectelor de lege lata şi de lege ferenda. en
dc.description.abstract Цель диссертации: разработка научно-практической концепции уголовной ответ-ственности за насилие в семье, преступные деяния, предусмотренные ст.2011 УК РМ, в свете аспектов de lege lata и de lege ferenda.
dc.description.abstract The purpose of the Ph.D. thesis: elaboration of the scientific and empirical concept of criminal liability for family violence as a criminal misdeed provided by the art.2011 of the Criminal code of the Republic of Moldova, by approach of de lege lata and de lege ferenda.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject violență în familie en
dc.subject violență domestică en
dc.subject abuz en
dc.subject насилие в семье en
dc.subject домашнее насилие en
dc.subject family violence en
dc.subject domestic violence en
dc.subject violence en
dc.title VIOLENȚA ÎN FAMILIE: ASPECTE JURIDICO-PENALE en
dc.title.alternative Насилие в семье: уголовно-правовые аспекты en
dc.title.alternative Family violence: aspects of the Criminal Law en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account