RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACȚIUNILE CONTRA SECURITĂȚII PUBLICE EXPRIMATE ÎN MANIPULĂRI ILEGALE CU ARME ȘI MUNIȚII

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brînza, Sergiu
dc.contributor.author Serbinov, Angela
dc.date.accessioned 2019-06-03T09:09:53Z
dc.date.available 2019-06-03T09:09:53Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation SERBINOV, A. Răspunderea penală pentru infracţiunile contra securităţii publice exprimate în manipulări ilegale cu arme şi muniţii: tz. de dr. în drept. Ch., 2019. 199 p. en
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2085
dc.description Teză de doctor în drept - Conducător ştiinţific: doctor habilitat în drept, profesor universitar Sergiu BRÎNZA. en
dc.description.abstract Scopul lucrării: efectuarea unei cercetări temeinice în materia răspunderii penale pentru infracţiunile contra securităţii publice exprimate în manipulări ilegale cu arme şi muniţii, în identificarea şi soluţionarea problemelor teoretico-practice în partea ce vizează infracţiunile prevăzute la art.290 şi 291 CP RM, precum și în formularea unor propuneri legislative apte să optimizeze cadrul legal actual în materie. en
dc.description.abstract Цель диссертационного исследования: проведение тщательного рассмотрения вопроса уголовной ответственности преступления против общественной безопасности, выраженного в незаконном обращении с оружием и боеприпасами, в выявлении и решении теоретико-практических проблем в части, касающейся преступлений, предусмотренных ст.290 и 291 УК РМ, а также в формулировании законодательных предложений, способных оптимизировать существующую правовую базу в этой области.
dc.description.abstract The purpose of the Ph.D. thesis: conducting a thorough investigation in the area of criminal liability for crimes against public security expressed in illegal manipulation with weapons and ammunition, in identifying and solving the theoretical-practical problems in the part referring to the offenses stipulated in art. 290 and 291 PC RM, as well as in drafting legislative proposals capable of optimizing the current legal framework in this field.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject armă de foc en
dc.subject infracţiunile contra securităţii publice en
dc.subject огнестрельное оружие en
dc.subject преступления против общественной безопасности en
dc.subject firearm en
dc.title RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU INFRACȚIUNILE CONTRA SECURITĂȚII PUBLICE EXPRIMATE ÎN MANIPULĂRI ILEGALE CU ARME ȘI MUNIȚII en
dc.title.alternative Уголовная ответственность за преступления против общественной безопасности, выраженные в незаконном обращении с оружием и боеприпасами en
dc.title.alternative Criminal liability for offenses against public security expressed in illegal manipulations with weapons and ammunition en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account