ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКИХ (МАТЕРИНСКИХ) УСТАНОВОК У ДЕВУШЕК И МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

Show simple item record

dc.contributor.author Толмач, Ирина
dc.contributor.author Раку, Жанна
dc.date.accessioned 2019-05-23T10:14:27Z
dc.date.available 2019-05-23T10:14:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation ТОЛМАЧ, И., РАКУ, Ж. Особенности родительских (материнских) установок у девушек и молодых женщин. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe ale educației: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2018, nr. 5 (115), pp.190-194. ISSN 1857-2103. en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-5-115-2018/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2077
dc.description.abstract Статья посвящена изучению особенностей родительских (материнских) установок у девушек и молодых женщин. Представлены результаты исследования родительских (материнских) установок и стилей воспитания глазами дочерей. Проанализированы также родительские установки в зависимости от возраста и порядка рождения. Значимость данного исследования определяется тем, что его результаты позволяют расширить и углубить научные исследования о концепции психологической готовности к материнству, формах ее проявления, а также о структуре и содержании родительских (материнских) установок у девушек и молодых женщин. en
dc.description.abstract În articol sunt studiate atitudinile parentale la fete și la femeile tinere. Sunt prezentate rezultatele cercetării atitudinilor parentale (maternale) și stilurile de educație, așa cum sunt ele concepute de fiice. Totodată,este demonstrată dependența atitudinilor maternale de vârstă și de ordinea nașterii.Valoarea cercetării este de terminată de faptul că rezultatele permit extinderea și aprofundarea reprezentărilor științifice despre conceptul de pregătire psihologică către maternitate, despre formele sale de manifestare și despre structura și conținutul montajelor de reproducere a reprezentărilor despre maternitate la fete și la femeile tinere .
dc.description.abstract This article presents a study about parental attitudes of girls and young women. It covers the results of a research related to parental (maternal) attitudes and education styles from daughters’ point of view. It also demonstrates the dependency of maternal attitudes from age and birth order. The significance of the study is determined by the fact that its results can extend and deepen the scientific understanding of the concept of the parental scenarios of girls and young women.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject психологическая готовность к материнству en
dc.subject женщины репродуктивного возраста. en
dc.subject женщины репродуктивного возраста en
dc.subject pregătire psihologică către maternitate en
dc.subject femei de vârstă reproductivă en
dc.subject psychological readiness for maternity en
dc.subject parental attitude en
dc.subject women of reproductive age en
dc.title ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКИХ (МАТЕРИНСКИХ) УСТАНОВОК У ДЕВУШЕК И МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН en
dc.title.alternative ATITUDINI PARENTALE (MATERNALE) LA FETE ȘI LA FEMEI LE TINERE en
dc.title.alternative PARENTAL ATTITUDES (MATERNAL) OF GIRLS AND YOUNG WOMEN en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account