STAGIUL DE PRACTICĂ – ELEMENT IMPORTANT PENTRU EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚARE ACADEMICĂ A STUDENȚILOR

Show simple item record

dc.contributor.author Carauș, Irina
dc.date.accessioned 2019-05-16T11:11:49Z
dc.date.available 2019-05-16T11:11:49Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation CARAUȘ, I. Stagiul de practică –element important pentru experiența de învățare academică a studenților. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe ale educației: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2018, nr. 5 (115), pp.94-97. ISSN 1857-2103. en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-5-115-2018/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2063
dc.description.abstract Astăzi înţelegem mai bine ca oricând că trăim într-o lume în continuă schimbare. Pentru confruntarea cu viitorul, sistemele de învăţământ şi de formare profesională, în general, cel de formare a cadrelor didactice, în particular, trebuie să fie adaptate pentru a oferi o bază largă de cunoştinţe şi pentru a dezvolta competenţe necesare vieţii active. Stagiile de practică sunt o primă încercare de integrare în domeniul optat, oferă un contact direct și profund cu lumea profesională care presupune aflarea, pe durata mai multor săptămâni,într-o companie sau instituţie, acestea devenind „umbra” angajaţilor. Acestea sunt concepute ca fiind,în mod primordial,un instrument de dobândire a unor competențe și abilități practice de către tinerii specialiști și studenți. en
dc.description.abstract Today we understand better than ever that we live in a constantly changing world. In order to confront the future, education and training systems, in general, the teacher training, espectally,needs to be adapted to provide a broad knowledge bas′sand to develop the skills necessary for active life. Internships are the first attemptof integration in the chosen field. They provide a direct and profound contact with the professional world which involves who for several weeks in a company or institution, becoming the "shadow" of the employees. They are designed primarily as a tool for acquiring practical skills and abilities by young specialists and students.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject stagiu de practică en
dc.subject învățare prin experiență en
dc.subject internship en
dc.title STAGIUL DE PRACTICĂ – ELEMENT IMPORTANT PENTRU EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚARE ACADEMICĂ A STUDENȚILOR en
dc.title.alternative INTERNSHIP – AN IMPORTANT ELEMENT FOR THE STUDENTS 'ACADEMIC LEARNING EXPERIENCE en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account