EDUCAŢIA ŞI MUNCA DECENTĂ (aspecte de gen)

Show simple item record

dc.contributor.author Bodrug-Lungu, Valentina
dc.date.accessioned 2015-11-30T12:38:37Z
dc.date.available 2015-11-30T12:38:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Bodrug - Lungu, Valentina. EDUCAŢIA Ş I MUNCA DECENTĂ (aspecte de gen). In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria științe ale educației: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2015, nr.5(85), pp.32-36. ISSN 1857-2103 en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-5-85-2015/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/205
dc.description.abstract Conceptul muncii decente se bazează pe înţelegerea faptului că munca este o sursă de demnitate şi bunăstare personală, stabilitate a familiei, pace în comunitate. Or, educarea tinerilor, în calitate de viitori cetăţeni, pentru muncă decentăreprezintăstrategia majoră de oferire a şanselor pentru o viaţă decentă. Prezentul articol este dedicat nalizei abordărilor muncii decente, aspectelor egalităţii de gen în calitate de componentă importantă a muncii decente în contextul provocărilor sociale, strategiilor educaţionale de prevenire a discriminării în câmpul muncii. Autorul vine cu exemple concrete din experienţa de implementare a Proiectului „Fit for Fair – Învăţare globală pentru muncă decentă în industria articolelor sportive” (2013-2016), realizat cu suportul Comisiei Europene în 6 ţări. en
dc.description.abstract The concept of decent work is based on the understanding that work is a source of personal dignity and welfare, family stability, peace in the community. Or educating young people as future citizens for decen t work is in itself a major strategy of providing opportunities for a decent life. This article is devoted to analysis of decent work’s approaches, gender equality issues as important component of decent work in the context of the social challenges, educational strategies to prevent discrimination in employment. The author presents the concrete examples from the experience of implementing the project “Fit for Fair – Global learning for decent work in the sportswear industry” (2013-2016), realized with the support of the European Commission in 6 countries.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject muncă decentă en
dc.subject egalitate de gen en
dc.subject iscriminare în bază de gen en
dc.subject gender-based discrimination en
dc.subject gender equality en
dc.title EDUCAŢIA ŞI MUNCA DECENTĂ (aspecte de gen) en
dc.title.alternative EDUCATION AND DECENT WORK (gender aspects) en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account