CALITATEA CURSURILOR ELECTRONICE: CRITERII DE EVALUARE

Show simple item record

dc.contributor.author Șevciuc, Maia
dc.contributor.author Hamuraru, Maria
dc.date.accessioned 2015-11-30T11:50:47Z
dc.date.available 2015-11-30T11:50:47Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Șevciuc, M., Hamuraru, M. CALITATEA CURSURILOR ELECTRONICE: CRITERII DE EVALUARE. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria științe ale educației: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2015, nr.5(85), pp.20 -31. ISSN 1857-2103 en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-5-85-2015/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/204
dc.description.abstract Cursurile electronice permit extinderea activităţilor din auditoriu prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi de comunicare. Predarea/învăţarea/evaluarea pe platforme electronice nu înlocuieşte sistemul de predare-învăţare clasic „faţă în faţă”, dar îl completează cu o gamă de instrumente flexibile on-line, precum şi asigură spaţiului pentru plasarea resurselor necesare unităţilor de curs. Evaluarea cursurilor electronice asigură calitatea acestora şi, ca rezultat, calitatea procesului de predare/învăţare evaluare. en
dc.description.abstract Electronic courses allow expansion of activities in the classroom using informational and communication technologies. Teaching / learning / evaluation on electronic platform does not replace classical system of teaching and learning "face to face", but complements it with a range of flexible online tools and resources necessary to rovide space for placement of the course units. Assessment of electronic courses ensure their quality and as a result the quality of teaching/ learning / assessment process.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject curs electronic en
dc.subject nstruire asistată de calculator, en
dc.subject evaluarea cursurilor electronice en
dc.subject electronic cours en
dc.subject computer assisted in struction en
dc.title CALITATEA CURSURILOR ELECTRONICE: CRITERII DE EVALUARE en
dc.title.alternative QUALITY OF ELECTRONIC COUR SES: ASSESSMENT CRITERIA en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account