MODELAREA ŞI ADAPTAREA PROCESELOR METABOLICE PRIN INTERMEDIUL SUBSTANŢELOR BIOLOGIC ACTIVE

Show simple item record

dc.contributor.author Crivoi, Aurelia
dc.contributor.author Bacalov, Iurie
dc.contributor.author Chirița, Elena
dc.contributor.author Pozdneacova, Ilona
dc.contributor.author Para, Iulian
dc.contributor.author Cojocari, Lidia
dc.contributor.author Druța, Adriana
dc.contributor.author Ciocîrlan, Victor
dc.contributor.author Ilieș, Ana
dc.contributor.author Cojocari, Ana
dc.date.accessioned 2019-04-11T08:36:16Z
dc.date.available 2019-04-11T08:36:16Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation CRIVOI, A., BACALOV, Iu., et al. Modelarea şi adaptarea proceselor metabolice prin intermediul substanţelor biologic active. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe reale și ale naturii: Biologie. Chimie. Revista științifică. 2018, nr. 1(111), pp. 14-19. ISSN 1814-3237. en
dc.identifier.issn 1814-3237
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2022
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-1-111-2018/
dc.description.abstract Prin calităţile terapeutice pe care le deţine, apipreparatul Diaproptin (tinctură de propolis) poate fi considerat în prezent de o valoare colosală în cercetările ştiinţifice. Datorită structurii chimice complexe de origine naturistă (diferiţi flavonoizi, aminoacizi, uleiuri eterice, substanţe tanante, vitamine, micro- şi macroelemente), acest preparat nu produce reacţii toxice, fiind deosebit de eficient în cadrul proceselor metabolice ale organismelor vii. În lucrarea de faţă este evidenţiat efectul bioreglator al apipreparatului Diaproptin asupra simptomelor clinice în perioada de debut al diabetului indus de alloxan. en
dc.description.abstract Thanks to therapeutic qualities which the Diaproptin apipreparate (propolis tincture) holds, currently it can be considered of a colossal value in scientific investigations. Due to the complex chemical structure of natural origin (different flavonoids, amino acids, etheric oils, tanning substances, vitamines, micro- and macroelements) this preparate does not create toxic reactions being especially efficient in the metabolic processes of living organisms. This article emphasizes the bioregulator effect of Diaproptin apipreparate on clinical simptoms in the debut period of alloxan induced diabetes.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject diaproptin en
dc.subject procese metabolice en
dc.subject alloxan en
dc.subject glucoză en
dc.subject diabet zaharat en
dc.subject apiterapie en
dc.subject metabolic processes en
dc.subject glucose en
dc.subject diabetes en
dc.subject apitherapy en
dc.title MODELAREA ŞI ADAPTAREA PROCESELOR METABOLICE PRIN INTERMEDIUL SUBSTANŢELOR BIOLOGIC ACTIVE en
dc.title.alternative THE MODELLING AND THE ADJUSTMENT OF METABOLIC PROCESSES BY MEANS OF THE BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context