CERCETAREA INSTRUMENTELOR JURIDICE DE CONTRACARARE A ACTELOR DE CONCURENȚĂ NELOIALĂ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cojocaru, Violeta
dc.contributor.author Gorincioi, Cornelia
dc.date.accessioned 2019-04-05T10:42:23Z
dc.date.available 2019-04-05T10:42:23Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation GORINCIOI, C. Cercetarea instrumentelor juridice de contracarare a actelor de concurență neloială: tz. de doct. în drept. Ch., 2019. 208.p. en
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2009
dc.description Teză de doctor în drept - Conducător științific: doctor hab. în drept, profesor univ. Violeta COJOCARU en
dc.description.abstract Scopul și obiectivele lucrării: cercetarea cuprinzătoare și multiaspectuală a problemelor de prevenire și contracarare a diferitor acte de concurență neloială din punctul de vedere al legislației concurențiale, civile și al legii penale, precum și înaintarea propunerilor pentru înlăturarea lacunelor din legislația în vigoare din domeniu. Printre principalele obiective sunt: analiza esenței conceptului de „concurență neloială”, și stabilirea cercului de fapte delictuale cuprinse de această noțiune; identificarea instrumentelor juridice de prevenire și contracarare a actelor de concurență neloială; modelarea teoretică de aplicare a instrumentelor juridice de contracarare a concurenței neloiale în practică și estimarea eficienței aplicării acestora. en
dc.description.abstract Цель и задачи работы: всестороннее исследование проблем предотвращения и пресечения актов недобросовестным действиям конкуренции с точки зрения конкурентного, гражданского и уголовного права, а также подготовка предложений по устранению пробелов в действующем законодательстве. Основными задачами являются: анализ экономической и правовой сущности понятия «недобросовестная конкуренция» и установление круга правонарушений, содержащихся в этом понятии; создание правовых инструментов для противодействия и предотвращения действий недобросовестной конкуренции; теоретическое моделирование применения правовых инструментов для противодействия недобросовестной конкуренции на практике и оценка эффективности их применения; формулировка рекомендаций с точки зрения lege ferenda.
dc.description.abstract Purpose and objectives of the paper: Comprehensive and multi-purpose research of the problems of preventing and counteracting different acts of unfair competition from the point of view of the competition, civil and criminal law, as well as the preparation of proposals for removing the gaps in the legislation in force. The main objectives are: the analysis of the economic and legal essence of the concept of "unfair competition" and the establishment of the circle of torts contained in this notion; the establishment of legal instruments to counteract and prevent unfair competition acts; the theoretical modeling of the application of legal instruments to counteract unfair competition in practice and the estimation of the effectiveness of their application; formulating the recommendations of the ferenda law.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject concurență neloială en
dc.subject instigare en
dc.subject secret comercial en
dc.subject contracarare en
dc.subject răspundere en
dc.subject недобросовестная конкуренция en
dc.subject дискредитация en
dc.subject коммерческая тайна en
dc.subject unfair competition en
dc.subject commercial secret en
dc.subject dreptul afacerilor en
dc.title CERCETAREA INSTRUMENTELOR JURIDICE DE CONTRACARARE A ACTELOR DE CONCURENȚĂ NELOIALĂ en
dc.title.alternative Исследование юридических мер противодействия актов недобросовестной конкуренции en
dc.title.alternative Research of legal instruments to counteract unfair competition acts en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account