STRATEGII DE MARKETING ÎN JURNALISMUL SPORTIV

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lescu, Mihai
dc.contributor.author Ghena I. Cristian-Nicolae
dc.date.accessioned 2019-04-03T07:46:54Z
dc.date.available 2019-04-03T07:46:54Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2006
dc.description Teză de doctor în științe ale comunicării - Conducător științific: conf. univ., dr. în științe politice, Mihai LESCU.
dc.description.abstract Scopul și obiectivele lucrării. Scopul lucrării este de a elucida conexiunea dintre fenomenul jurnalismului sportiv și tehnicile specifice de marketing, practicate în economia de piață. Obiectivele lucrării rezidă în relevarea modului de aplicare a strategiilor de marketing în jurnalismul sportiv pentru a eficientiza, din punct de vedere economic și social, activitatea mass-mediei sportive, argumentarea rolul jurnalismului sportiv pentru promovarea sportului în baza aplicării strategiilor de marketing en
dc.description.abstract Цель и задачи исследования. Цель данной работы состоит в выяснении связи между спортивной журналистикой и конкретными маркетинговыми методами, используемыми в рыночной экономике. Задачи данного исследования – выявить способы применения маркетинговых стратегий в спортивной журналистике для того, чтобы повысить эффективность спортивных средств массовой информации в экономическом и социальном планах. Другой целью исследования является аргументация роли спортивной журналистики в популяризации спорта на основе применения маркетинговых стратегий.
dc.description.abstract The goal and objectives of the thesis. The goal is to unveil the connection between sports journalism and specific marketing techniques, used in market economy. The objectives of the paper are to reveal how to apply the marketing strategies in sports journalism in order to make the sports media activity more efficient in economic and social terms. Another objective of the research is the argumentation of the role of sports journalism in promoting sports using marketing strategies.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject politici de marketing en
dc.subject jurnalism sportiv en
dc.subject branding en
dc.subject relații publice en
dc.subject comunicare en
dc.subject consumator de informație sportivă en
dc.subject спортивная журналистика en
dc.subject маркетинговая стратегия en
dc.subject потребитель спортивной информации en
dc.subject связи с общественностью en
dc.subject sports journalism en
dc.subject sponsorship en
dc.subject public relations en
dc.subject strategy marketing en
dc.title STRATEGII DE MARKETING ÎN JURNALISMUL SPORTIV en
dc.title.alternative Маркетинговые стратегии в спортивной журналистике en
dc.title.alternative Marketing strategies in sports journalism en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account