PLURALITATEA DE CETĂȚENII ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII EUROPENE A REPUBLICII MOLDOVA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zubco, Valeriu
dc.contributor.author Zaporojan, Livia
dc.date.accessioned 2019-04-01T09:31:58Z
dc.date.available 2019-04-01T09:31:58Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/2004
dc.description Teză de doctor în drept – Conducător științific: dr. în dr., conf. universitar, Valeriu ZUBCO en
dc.description.abstract Scopul lucrării: analiza multidimensională a instituției pluralității de cetățenii prin prisma cadrului normativ național și internațional din perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. en
dc.description.abstract The purpose of the research: multidimensional analysis of the institution of the plurality of citizenship through national and international normative framework in the perspective of European integration of the Republic of Moldova.
dc.description.abstract Цель работы: анализ множественного гражданства в контексте национальной и международной нормативной базы с учетом перспективы вступления РМ в ЕС.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM
dc.subject cetățenie en
dc.subject statutul juridic al persoanei cu pluralitate de cetățenii en
dc.subject titular al drepturilor și libertăților fundam en
dc.subject citizenship en
dc.subject acquisition of citizenship en
dc.subject the legal status of person with a multiple citizenships en
dc.subject гражданство en
dc.subject статус лица с множественным гражданством en
dc.title PLURALITATEA DE CETĂȚENII ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII EUROPENE A REPUBLICII MOLDOVA en
dc.title.alternative The plurality of citizenship in the perspective of European integration of the Republic of Moldova en
dc.title.alternative Множественное гражданство в перспективе европейской интеграции Республики Молдова en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account