COMPETENȚA CURȚII INTERNAȚIONALE DE JUSTIȚIE A ONU DE A SOLUȚIONA O CAUZĂ EX AEQUO ET BONO

Show simple item record

dc.contributor.author Osmochescu, Nicolae
dc.contributor.author Şiman, Augustina
dc.date.accessioned 2019-03-13T13:12:32Z
dc.date.available 2019-03-13T13:12:32Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation OSMOCHESCU, N.,ȘIMAN, A., (2018). Competența Curții internaționale de justiție a ONU de a soluționa o cauză ex aequo et bono. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, nr.1, pp. 37-40. ISSN 1857-2405. en
dc.identifier.issn 1857-2405
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1995
dc.description.abstract Problematica cercetării competenţei Curţii Internaţionale de Justiţie de soluţionare a unui litigiu internaţional prin prisma procedeului ex aequo et bono este tratată insuficient în doctrina naţională de drept internaţional public, precum şi în doctrina europeană în general. Astfel, prezentul articol îşi propune să răspundă la câteva întrebări importante ale activităţii organului jurisdicţional mondial cu utilizarea principiului ex aequo et bono: Ce implică noţiunea de „echitate”? Care este importanţa consimţământului părţilor în astfel de litigii? Procedeul în cauză permite utilizarea normelor de drept internaţional sau este bazat doar pe raţionamentul „a ceea ce este drept şi bine”, excluzându-le în totalitate? en
dc.description.abstract The issue of investigating the competence of the International Court of Justice in solving an international dispute through ex aequo et bono is not fully dealt with in the national doctrine of public international law and in the European one as well. Therefore, this article aims to answer a few important questions regarding the work of the world judicial body when ex aequo et bono is being used: What does the notion of „equity” mean? What is the importance of the parties’ consent in such litigation? Does this mean of solving an international dispute allow the use of the norms of international law or is it based only on the reasoning of “what is right and well” and thus neglects the international law?
dc.description.abstract
dc.language.iso ro en
dc.publisher Institutul Naţional al Justiţiei en
dc.subject Curtea Internaţională de Justiţie en
dc.subject consimțământ en
dc.subject norme juridice en
dc.subject statutul CIJ en
dc.subject Carta ONU en
dc.subject valoare juridică en
dc.subject International Court of Justice en
dc.subject ex aequo et bono en
dc.subject equity en
dc.subject consent en
dc.subject legal rules en
dc.subject UN charter en
dc.subject legal value en
dc.subject drept internațional public en
dc.title COMPETENȚA CURȚII INTERNAȚIONALE DE JUSTIȚIE A ONU DE A SOLUȚIONA O CAUZĂ EX AEQUO ET BONO en
dc.title.alternative The competence of the international court of justice to solve a dispute by using EX AEQUO ET BONO en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account