ECONOMIA MONDIALĂ ÎN ANTICIPAREA INOVAȚIILOR ,,REVOLUȚIONARE”

Show simple item record

dc.contributor.author Gribincea, Alexandru
dc.contributor.author Ibrahim, El Said
dc.contributor.author Hoda, Salame
dc.date.accessioned 2019-01-25T12:22:11Z
dc.date.available 2019-01-25T12:22:11Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation GRIBINCEA, Al., IBRAHIM, El Saied, HODA, S. Economia mondială în anticiparea inovațiilor ,,revoluționare”.In: Administrarea Publică. 2017, nr. 4(96), pp. 135-143. ISSN 1857-3592. en
dc.identifier.issn 1857-3592
dc.identifier.uri https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Economia%20mondiala%20in%20anticiparea%20%20inovatiilor%20%2C%2Crevolutionare”.pdf
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1942
dc.description.abstract Inovația este o noutate implementată care asigură o creștere calitativă a eficienței proceselor sau produselor solicitate de piață. Inovația este rezultatul activității intelectuale umane, imaginația, procesul creativ, descoperirile, invențiile și raționalizarea. Un exemplu de inovare este introducerea pe piață a produselor (bunuri și servicii) cu proprietăți noi de consum sau o creștere calitativă a eficienței sistemelor de producție. Procesul de inovare acoperă mai mulți participanți și are propria infrastructură, desfășurându-se la nivel de stat și interstatal, în sfere regionale și pe domenii, în structuri locale (municipale). Toți participanții au propriile scopuri și formează structurile organizatorice pentru realizarea lor. Inovația, fiind un motor puternic al progresului social, are multe efecte pozitive, dar totuși ele nu sunt lipsite de aspecte negative din punct de vedere ecologic și social. Inovația obligă societatea să schimbe modul de viață. Și, cu atât mai mult, gravitatea lor specifică, cu atât mai puternice și mai vizibile sunt schimbările cauzate de ele. Prin urmare, rolul inovării trebuie să fie luat în considerare în toată diversitatea sa. Scopul cercetării constă în investigarea stării actuale postcriză din economia mondială pentru a găsi barierele și oportunitățile în dezvoltarea economiei mondiale într-un ritm mai accelerat. en
dc.description.abstract Innovation is an implemented novelty that ensures a qualitative increase of processes efficiency or market-driven products. Innovation is the result of human intellectual activity, imagination, creative process, discoveries, inventions and rationalization. An example of innovation is the product placement (goods and services) with new consumer properties or a qualitative increase in the efficiency of production systems. The innovation process covers more than one participant and has its own infrastructure, at the state and interstate level, in regional spheres and areas, in local (municipal) structures. All participants have their own goals and form the organizational structures for their realization. Innovation, being a powerful engine of social progress, has many positive effects, but they are, however, not lacking in environmental and social aspects. Innovation forces the society to change its way of life; and as much as their specific gravity increase - the stronger and more visible are the changes caused by them. The role of innovation must therefore be taken into account in all its diversity. The aim of the research is to investigate the current post-crisis state of the world economy in order to find obstacles and opportunities in developing the world economy at a faster pace
dc.description.abstract
dc.language.iso ro en
dc.subject invenții en
dc.subject creștere economică en
dc.subject oportunități economice en
dc.subject avantaje sociale en
dc.subject inovații en
dc.subject descoperiri en
dc.title ECONOMIA MONDIALĂ ÎN ANTICIPAREA INOVAȚIILOR ,,REVOLUȚIONARE” en
dc.title.alternative World economy in the anticipation of „revolutionary” innovations en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account