ORGANIZAREA PROCESULUI DIDACTIC ÎN ŞCOALA SUPERIOARĂ DIN PERSPECTIVA CONEXIUNII ŞI CONTINUITĂŢII METODOLOGIEI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE

Show simple item record

dc.contributor.author Repida, Tatiana
dc.contributor.author Paiu, Mihail
dc.contributor.author Țurcanu, Carolina
dc.date.accessioned 2019-01-10T10:23:52Z
dc.date.available 2019-01-10T10:23:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation REpida, T., Paiu, M., Țurcanu, C. organizarea procesului didactic în şcoala superioară din perspectiva conexiunii şi continuităţii metodologiei de predare-învăţare.In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe ale educației: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2017, nr. 9 (109), pp.62-74. ISSN 1857-2103. en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-9-109-2017/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1914
dc.description.abstract În articol sunt analizate opiniile studenţilor privind procesul de instruire în învăţământul superior, referitor la metodologia predării-învăţării. Studiul realizat empiric denotă că continuitatea în aplicarea metodologiei didactice constă în conștientizarea de către cadrele didactice a caracterului dinamic al metodologiei instruirii: diversificarea și combinarea strategiilor didactice în raport cu profilul de pregătire a specialiștilor, finalitățile/competențele, conținuturile, caracteristicile individuale ale studentului, experiențele acumulate, condițiile în care se desfășoară procesul educațional. en
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject evaluare en
dc.subject metode de instruire en
dc.subject conexiune en
dc.subject strategii didactice en
dc.subject metodologie didactică en
dc.subject învăţare en
dc.title ORGANIZAREA PROCESULUI DIDACTIC ÎN ŞCOALA SUPERIOARĂ DIN PERSPECTIVA CONEXIUNII ŞI CONTINUITĂŢII METODOLOGIEI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE en
dc.title.alternative ORGANIZATION OF THE TEACHING PROCESS IN SUPERIOR SCHOOL IN THE PERSPECTIVE OF CONNECTION AND CONTINUITY OF THE TEACHING-LEARNING METHODOLOGY en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account