CADRUL NORMATIV/REGLATOR PRIVIND DOMENIILE DE FORMARE PROFESIONALĂ, SPECIALITĂȚI, CALIFICĂRI ȘI OCUPAȚII: PROBLEME DE INTERCONEXIUNE ȘI IMPLEMENTARE

Show simple item record

dc.contributor.author Guțu, Vladimir
dc.contributor.author Paiu, Mihail
dc.contributor.author Țurcanu, Carolina
dc.contributor.author Repida, Tatiana
dc.contributor.author Toma, Natalia
dc.date.accessioned 2019-01-10T09:38:46Z
dc.date.available 2019-01-10T09:38:46Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation GUȚU, Vl., PAIU, M. et al. Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare.) In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe ale educației: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2017 nr. 9 (109), pp.8-16. ISSN 1857-2103. en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-9-109-2017/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1910
dc.description.abstract În articolul dat pentru prima dată este abordată problema privind interconexiunea și corelarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților, a Cadrului Național al Calificărilor și a Clasificatorului ocupațiilor, precum și particularitățile implementării acestor documente în învățământul superior. Accentul se va pune pe analiza funcționalității acestor documente de politici în contextul structurării învățământului superior în trei cicluri:licență, masterat, doctorat. Vor fi analizaţi factorii ce provoacă dizfuncționalități în acest sens pe piața muncii, dar și în sistemul de învățământ superior. en
dc.description.abstract The first article addresses the issue of interconnection and correlation of the Nomenclature of Vocational Training Fields and Specialties, the National Qualifications Framework and the Classifier of Occupations, as well as the particularities of their implementation in higher education. The emphasis will be on the analysis of the functionality of these policy documents in the context of the structure of higher education in three cycles: bachelor, master, doctorate. It will analyze factors that cause disabilities in this respect on the labor market, but also between cycles of higher education.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject formare profesională en
dc.subject specializări en
dc.subject ocupații en
dc.subject profesii en
dc.subject piața muncii en
dc.subject program de studii en
dc.subject licență en
dc.subject masterat en
dc.subject doctorat en
dc.title CADRUL NORMATIV/REGLATOR PRIVIND DOMENIILE DE FORMARE PROFESIONALĂ, SPECIALITĂȚI, CALIFICĂRI ȘI OCUPAȚII: PROBLEME DE INTERCONEXIUNE ȘI IMPLEMENTARE en
dc.title.alternative NORMATIVE/REGULATORY FRAMEWORK FOR PROFESSIONAL TRAINING, SPECIALTIES, QUALIFICATIONS AND EMPLOYEES: PROBLEMS OF INTERCONNECTION AND IMPLEMENTATION en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account