ASIGURAREA CALITĂȚII AERULUI ÎNCONJURĂTOR: PROBLEME DE ORDIN LEGISLATIV, ORGANIZAȚIONAL ȘI ADMINISTRATIV

Show simple item record

dc.contributor.author Zamfir, Natalia
dc.date.accessioned 2018-12-08T11:06:43Z
dc.date.available 2018-12-08T11:06:43Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation ZAMFIR, N. Asigurarea calității aerului înconjurător: probleme de ordin legislativ, organizațional și administrativ. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe sociale: Sociologie. Asistență Socială. Drept. Științe Politice. Revistă științifică. 2018, nr. 8(118). pp.74-79. ISSN 1814-3199. en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-8-118-2018/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1890
dc.description.abstract În articol sunt analizate punctele forte și cele slabe ale cadrului legislativ și normativ la etapa transpunerii standardelor UE privind gestionarea calității aerului, identificarea lacunelor din cadrul instituţional și a mecanismului de coordonare existent la moment. Noua Lege privind calitatea aerului înconjurător va stabili bazele juridice și organizaționale privind evaluarea calității aerului, desemnarea zonelor și a aglomerărilor, măsurile necesare pentru protejarea sănătății umane și a mediului întreg. Legea reglementează măsurile destinate menținerii calității aerului înconjurător, acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite, și îmbunătățirii acesteia în celelalte cazuri. Respectivele măsuri având menirea de a consolida și îmbunătăți cadrul legislativ en
dc.description.abstract This article aims to analyses the gaps of existing legislation, procedures, institutional system, the competence and responsibilities of the bodies in compliance with regulatory EU Directives in the area of managing air quality. The new Law on ambient air quality would facilitate strengthening legal regulation in the area through special provisions in the following aspects: to approve the list of zones and agglomerations throughout territory; to approve of measurement systems and ensure the accuracy of measurements for human health and environment protection; to establish the methods for managing air quality; to fortificate and improve the branch of legislative framework.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject calitatea aerului înconjurător en
dc.subject protecția mediului en
dc.subject convenții internaționale en
dc.subject cadru normativ en
dc.subject mediul înconjurător en
dc.subject ambient air quality en
dc.subject environmental protection en
dc.subject legal framework en
dc.subject international convention en
dc.title ASIGURAREA CALITĂȚII AERULUI ÎNCONJURĂTOR: PROBLEME DE ORDIN LEGISLATIV, ORGANIZAȚIONAL ȘI ADMINISTRATIV en
dc.title.alternative AMBIENT AIR QUALITY: LEGISLATIVE, ORGANIZATIONAL AND ADMINISTRATIVE PROBLEMS en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account