TEMPUS REGIT ACTUM, LEX MITIOR ȘI LEX TERTIA ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANȚIAL

Show simple item record

dc.contributor.author Pădure, Drăgălin
dc.contributor.author Manea, Vladislav
dc.date.accessioned 2018-12-08T10:40:57Z
dc.date.available 2018-12-08T10:40:57Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation PĂDURE, D., MANEA, V. Tempus regit actum, lex mitior și lex tertia în dreptul penal substanțial. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe sociale: Sociologie. Asistență Socială. Drept. Științe Politice. Revistă științifică. 2018, nr. 8(118). pp. 65-73. ISSN 1814-3199 en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-8-118-2018/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1889
dc.description.abstract In acest articol sunt sintetizate recentele viziuni și concluzii referitoare la regulile tehnicii legislative operate în materia revizuirii și adaptării normelor juridico-penale, sunt scoase în evidență viziuinile progresive ale principiului legalității penale în timp, accentul fiind pus pe unele puncte discutabile. O condiţie pentru corecta înţelegere şi aplicare a legii penale o constituie claritatea, accesibilitatea normelor sale. Forţa obligatorie a legii penale subzistă numai pe perioada cât este activă, perioadă ce se situează între momentul intrării ei în vigoare şi momentul ieşirii din vigoare,care coincide cu încetarea obligativităţii respectării legii penale en
dc.description.abstract In the realm of this article there have been synthesized the most recent conclusions of the legal drafting methodology rules in the matter of legal norms revision and adaption. The author has selected the most progressive opinions of the Criminal law and has emphasized the most advanced views comprehended by the author as the basic principles in the application of the Criminal law in time. A condition for a correct comprehension and application of the Criminal law is considered to be clearness and accessibility of its norms. The mandatory force of the Criminal law persists only during the period when it is active, from the moment of entering into force up to its loss of validity which coincide to the obligation of submission to Criminal law.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject legalitatea incriminării en
dc.subject lege penală en
dc.subject criminal law en
dc.subject legality of incrimination en
dc.title TEMPUS REGIT ACTUM, LEX MITIOR ȘI LEX TERTIA ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANȚIAL en
dc.title.alternative TEMPUS REGIT ACTUM, LEX MITIOR AND LEX TERTIA IN THE SUBSTANTIVE CRIMINAL LAW en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account