SOLUŢIILE ABORDATE ÎN DREPTUL CONFLICTUAL AL UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL CONTRACTELOR DE MUNCĂ

Show simple item record

dc.contributor.author Babără, Valeriu
dc.date.accessioned 2018-12-07T10:36:12Z
dc.date.available 2018-12-07T10:36:12Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation BABĂRĂ, V. Soluţiile abordate în dreptul conflictual al uniunii europene în domeniul contractelor de muncă. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe sociale: Sociologie. Asistență Socială. Drept. Științe Politice. Revistă științifică. 2018, nr. 8(118). pp.45-50. ISSN 1814-3199. en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-8-118-2018/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1887
dc.description.abstract Prezentul studiu se referă la regimul conflictual al contractelor de muncă analizate din punctul de vedere al Regulamentului Roma I. Astfel, sunt analizate soluţiile privind legea aplicabilă condiţiilor de fond şi de formă ale acestor categorii de contracte, precum şi aspectele care exced domeniului de aplicare a Regulamentului Roma I. en
dc.description.abstract This study relates to the conflict regime of labor contracts analyzed from the point of view of Rome I Regulation. Thus the solutions regarding applicable law of formal and substantive conditions, of these categories of contracts are analyzed and also the aspects that exceed the field of application of Rome I Regulation
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject regim conflictual en
dc.subject condiţii de fond en
dc.subject contracte de muncă en
dc.subject obligaţii contractuale en
dc.subject applicable law en
dc.subject labor contracts en
dc.subject conflict regime en
dc.title SOLUŢIILE ABORDATE ÎN DREPTUL CONFLICTUAL AL UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL CONTRACTELOR DE MUNCĂ en
dc.title.alternative THE SOLUTIONIS ADRESSED IN CONFLICTUAL LAW OF EUROPEAN UNION IN THE AREA OF LABOR CONTRACTS en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account