INTENSIFICAREA DIVER SITĂŢII: IMPACTUL MONDIALIZĂRII ASUPRA REVENDICĂRII SOCIAL - POLITICE A IDENTITĂŢII

Show simple item record

dc.contributor.author Dodul, Dumitru
dc.date.accessioned 2018-11-28T11:26:14Z
dc.date.available 2018-11-28T11:26:14Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation DODUL, D. Intensificarea diversităţii: impactul mondializării asupra revendicării social-politice a identităţii. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umistice: Istorie. Filosofie. Filologie. Revistă științifică. 2017, nr.10 (110), pp. 284-289. ISSN 1811-2668. en
dc.identifier.issn 1811-2668
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-10-110-2017/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1869
dc.description.abstract Cercetarea reflectă aspecte definitorii ale proceselor civilizatorii contemporane şi dim ensiuni esenţiale ale globalizării,prin recursul la constatarea realităţilor lumii globale şi confruntarea teoriilor existente în domeniu.Scopul este de a radiografia, explica şi evalua perspectivele evoluţiei societăţii şi problemele cu care aceasta se confruntă, de a contura model/modele funcţional / funcţionale de existenţă umană, pentru a facilita înţelegerea fenomenelor sociale şi orient area acţiunilor în jurul unor proiecte comune, urmărindu - se găsirea unor soluţii pentru medierea situaţiilor create vis-à-vis de redefinirea identităţii, uniformizării culturale şi a dialogului dintre civilizaţii. en
dc.description.abstract The research reflects the defining aspects of the contemporary civilization processes and the essential dimensions of globalization by the recourse to finding the realities of the global world, and the confrontation of existing th eories in the epistemic field, with the aim of radiographing, explaining and evaluating the perspectives of the evolution of society and the problems that it faces, to outline functional models / models of human existence, to facilitate the understanding o f social phenomena and the orientation of actions around common projects in order to find solutions for mediating the situations created in relation to redefinition of identity, cultural uniformity and dialogue between civilizations
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject cultură en
dc.subject civilizaţie en
dc.subject identitate en
dc.subject globalizare en
dc.subject timp axial en
dc.subject culture en
dc.subject civilization en
dc.subject identity en
dc.subject globalization en
dc.subject axial time en
dc.title INTENSIFICAREA DIVER SITĂŢII: IMPACTUL MONDIALIZĂRII ASUPRA REVENDICĂRII SOCIAL - POLITICE A IDENTITĂŢII en
dc.title.alternative NTENSIFICATION OF DIVERSITY: THE IMPACT OF MONDIALIZATION ON THE SOCIO - POLITICAL REVENDICATION OF IDENTITY en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account