DINAMICA ȘI STRUCTURA ETNICĂ A NOBILIMII DIN BASARABIA ÎN SECOLUL AL XIX - LEA

Show simple item record

dc.contributor.author Gherasim, Cristina
dc.date.accessioned 2018-11-26T13:23:17Z
dc.date.available 2018-11-26T13:23:17Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation GHERASIM, C. Dinamica și structura etnică a nobilimii din Basarabia în secolul al XIX-lea. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umistice: Istorie. Filosofie. Filologie. Revistă științifică. 2017, nr.10 (110), pp. 140-158. ISSN 1811-2668 en
dc.identifier.issn 1811-2668
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-10-110-2017/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1867
dc.description.abstract Pe parcursul secolului al XIX-lea s-a înregistrat o creștere numerică considerabilă a nobilimii în Basarabia. Astfel,de la 836 de nobili existenți în 1817 numărul acestora s-a ridicat la 21864 de nobili înregistrați în cadrul Recensământului populației din 1897. Totodată, pe parcursul secolului al XIX-lea s-a schimbat structura etnică a nobilimii. Ca r ezultat al politicii promovate în regiune, structura etnică a devenit mozaică. Dacă la începutul dominației țariste nobilimea era în majoritate autohtonă, provenea din Moldova, ulterior, prin noua politică de acordare şi confirmare a titlurilor nobiliare, aceasta devine minoritară, în rândul nobilimii basarabene fiind identificați ruși, polonezi, ucraineni etc. en
dc.description.abstract During the XIX-th century there was registred a considerable enlargement of the numbers of nobles in Bessarabia. Thus from 836 of the existing nobles in 1817 th number of those raised do 21864 of nobles registered in the framework of the census of population 18 97. At the same time, during the XIX - th century the ethnic structure of nobility has changed. Due to the promoted politics in the region, the ethnic structure has become mosaic. If at the beginning of the Tsarist domination the nobility was at an autochtho nous majority Moldovans, then, through the new politics of the nobles titles after and confirmation, this becomes the minorut, the Russians, Polis hand Ukrainians being identified among the Bessarabian nobility.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject Basarabia en
dc.subject demografie en
dc.subject nobilime en
dc.subject țarism en
dc.subject Bessarabia en
dc.subject demography en
dc.subject nobility en
dc.subject tsarism en
dc.title DINAMICA ȘI STRUCTURA ETNICĂ A NOBILIMII DIN BASARABIA ÎN SECOLUL AL XIX - LEA en
dc.title.alternative THE DYNAMICS ANT ETHNIC STRUCTURE OF THE NOBILITY OF BESSARABIA IN THE 19 - TH CENTURY en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account