CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA ABREVIERII CA FENOMEN LINGVISTIC ( incursiune diacronică )

Show simple item record

dc.contributor.author Popa, Victoria
dc.date.accessioned 2018-11-15T15:31:38Z
dc.date.available 2018-11-15T15:31:38Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation POPA, V. Considerații generale asupra abrevierii ca fenomen lingvistic (incursiune diacronică). In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umistice: Istorie. Filosofie. Filologie. Revistă științifică. 2017, nr.10 (110), pp. 71-76. ISSN 1811-2668. en
dc.identifier.issn 1811-2668
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-10-110-2017/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1859
dc.description.abstract În acest articol ne-am propus să prezentăm o sinteză a lucrărilor de specialitate referitoare la problem a abrevierii în general. În acest sens, am investigat bibliografia științifică existentă în mai multe limbi moderne, oprindune în mod special la limba română, de interes pentru cercetarea noastră. Urmărim interesul lingviștilor din diferite țări faţă defelul în care se prezintă abrevierea ca procedeu, proces și produs în diferite limbi și constatăm atât similitudini în interpretare, cât și diferențe, inclusiv la nivel de termeni folosiţi pentru a desemna același fenomen lingvistic. Remar căm prezența disc uțiilor vizavi de acest subiect în lingvistica românească în general pe tot parcursul stabilirii ei ca știință. Variați autori cu autoritate în studiul limbii române au dezvoltat conceptul descriindu-l din diferite aspecte, alcătuind tipologii, ordonând fa ptele de limbă în dicționare speciale dedicate abrevierilor. en
dc.description.abstract This article aims to present a synthesis of the sp ecialized works on the problem of abbreviation per general. In this sense, we have investigated the scientific bibliography existing in several modern languages, especially by stopping at the Romanian language, which is presenting interest for our research . We follow the interest of linguists from different countries with regard to the way in which the abbreviation is presented as method, process and product in different languages, and we find both similarities in interpretation and differences, including a t the level of terms used to designate the same linguistic phenomenon. We note the presence of discussions on this topic in Romanian linguistics in general throughout its establishment as a science. Varied authors with authority in the study of the Romania n language have developed the concept describing it from different points of view, forming typologies, ordering the facts of language in special dictionaries dedicated to abbreviations.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject cuvânt en
dc.subject abreviere en
dc.subject acronim en
dc.subject siglă en
dc.subject limbă en
dc.subject word en
dc.subject abbreviation en
dc.subject logo en
dc.subject acronym en
dc.subject language en
dc.title CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA ABREVIERII CA FENOMEN LINGVISTIC ( incursiune diacronică ) en
dc.title.alternative GENERAL CONSIDERATIO NS ON ABBREVIATION AS LINGUISTIC PHENOME NON ( diachronic incursion ) en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account