PARCURSUL ISTORIC ȘI PROBLEMATICA CONCEPTULUI DE CUVÂNT REALITATE ÎN TRADUCERE

Show simple item record

dc.contributor.author Iordan, Corina
dc.date.accessioned 2018-11-12T14:16:40Z
dc.date.available 2018-11-12T14:16:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation IORDAN, Corina (2017). Parcursul istoric și problematica conceptului de cuvânt realitate în traducere. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umistice: Istorie. Filosofie. Filologie. Revistă științifică, nr.10 (110), pp. 59 - 63. ISSN 1811-2668 en
dc.identifier.issn 1811-2668
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-10-110-2017/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1856
dc.description.abstract Cuvintele realități au existat încă din vremurile când a început comunicarea între reprezentanții diferitelor culturi,însă înțelegerea acestui concept, precum și lucrări științifice dedicate fenomenului, au apărut abia la începutul secolului al XX-lea. Lucrarea de față reprezintă un studiu diacronic al conceptului de cuvânt realitate, precum și un studiu comparativ-contrastiv al termenilor utilizați de către lingviști pentru a vorbi despre acesta. en
dc.description.abstract The realia words existed since the communication between the representatives of different cultures began, but the comprehension of this concept, as well as, scientific works dedicated to this phenomenon, appeared only at the beginning of 20th century. This paper is a diachronic study of the realia word concept, and a comparative and contrastive study of the terms that have been used to talk about it
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject cuvinte culturale en
dc.subject element legat de cultură en
dc.subject element legat de cultură en
dc.subject culture bound element en
dc.subject extralinguistic cultural references en
dc.title PARCURSUL ISTORIC ȘI PROBLEMATICA CONCEPTULUI DE CUVÂNT REALITATE ÎN TRADUCERE en
dc.title.alternative THE HISTORY AND THE PROBLEMS OF THE REALIA WORD CONCEPT IN TRANSLATION en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account