THE INFLUENCE OF ENGLISH ON THE TERMINOLOGY IN THE DOMAIN OF BANKING AND FINANCE: ROMANIAN, RUSSIAN AND GERMAN

Show simple item record

dc.contributor.author Gobjila, Natalia
dc.date.accessioned 2018-11-12T14:02:12Z
dc.date.available 2018-11-12T14:02:12Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation GOBJILA, Natalia (2017). The influence of english on the terminology in the domain of banking and finance: romanian, russian and german. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umistice: Istorie. Filosofie. Filologie. Revistă științifică, nr.10 (110), pp. 55 -58. ISSN 1811-2668 en
dc.identifier.issn 1811-2668
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-10-110-2017/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1855
dc.description.abstract This paper aims at examining the influence of English as a lingua franca on the terminology in the domain of banking and finance, which becomes more and more globalised with the increased prevalence of transnational financial operations. The analysis of examples from Romanian, Russian and German is intended to illustrate how English terminology is introduced in different languages, mainly through borrowing and loan translation or calque, and also adapted to the grammatical and structural peculiarities of the target language. en
dc.description.abstract În lucrare este examinată influența limbii engleze ca lingua franca asupra terminologiei din domeniul bănci şi finanţe, care, odată cu creșterea volumului de operațiuni financiare transnaționale, devine din ce în ce mai globalizat.Analiza exemplelor din limbile română, rusă și germană are scopul de a ilustra modul în care terminologia engleză este introdusă în diferite limbi, în principal prin împrumut și calc, adaptate particularităților gramaticale și structurale ale limbii-țintă.
dc.language.iso en en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject globalization en
dc.subject terminology en
dc.subject borrowing en
dc.subject globalizare en
dc.subject terminologie en
dc.subject calc en
dc.title THE INFLUENCE OF ENGLISH ON THE TERMINOLOGY IN THE DOMAIN OF BANKING AND FINANCE: ROMANIAN, RUSSIAN AND GERMAN en
dc.title.alternative INFLUENŢA LIMBII ENGLEZE ASUPRA TERMINOLOGIEI DIN DOMENIUL BĂNCI ŞI FINANŢE: LIMBILE ROMÂNĂ, RUSĂ ŞI GERMANĂ en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account