VÂRSTA – CONDIȚIE A RĂSPUNDERII PENALE. ASPECTE COMPARATIVE CU LEGISLAȚIA ALTOR STATE

Show simple item record

dc.contributor.author Botnaru, Stela
dc.contributor.author Mihalaș, Ion
dc.date.accessioned 2018-11-05T11:54:12Z
dc.date.available 2018-11-05T11:54:12Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation BOTNARU, S., MIHALAȘ, I. Vârsta – condiție a răspunderii penale. aspecte comparative cu legislația altor state. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe sociale: Sociologie. Asistență Socială. Drept. Științe Politice. Revistă științifică. 2018, nr. 3 (113), pp.31-34. ISSN 1814-3199 en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-3-113-2018/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1828
dc.description.abstract n cadrul prezentului articol este realizată o analiză comparativă privind vârsta tragerii la răspundere penală a minorilor în legislația penală a diferitelor state. Este explicată importanța vârstei în calitate de semn al subiectului infracțiunii. În continuare, sunt fixate categoriile de minori în dependență de vârsta acestora și modul în care va răspunde penal fiecare categorie aparte. De asemenea, sunt evidențiate modalitățile de stabilire a vârstei și actele care servesc drept temei pentru stabilirea acesteia. În final sunt prezentate câteva propuneri de lege ferenda, inspirate din legislația penală a altor state. en
dc.description.abstract Within the present article there is undertaken a comparative analysis of the age of criminal responsability of minors according to criminal law of different countries. There is explained the age as a feature of the subject of crime. Next, there are established the categories of minors according to their age and the way they will be criminally responsible according to each category. As well there are highlighted the ways of determining the age and the acts that serve as a ground for establishing it. Finally, there are presented some lender ferenda proposals, inspired by the criminal law of other countries.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject minori en
dc.subject pedepse en
dc.subject răspundere penală en
dc.subject crime en
dc.subject educational measures en
dc.title VÂRSTA – CONDIȚIE A RĂSPUNDERII PENALE. ASPECTE COMPARATIVE CU LEGISLAȚIA ALTOR STATE en
dc.title.alternative THE AGE – A CONDITION FOR CRIMINAL RESPONSABILITY. COMPARATIVE ASPECTS WITH THE LAWS OF OTHER COUNTRIES en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account