GREEK FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Show simple item record

dc.contributor.author Cazacu, Stela
dc.date.accessioned 2018-10-17T11:20:55Z
dc.date.available 2018-10-17T11:20:55Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation CAZACU, S. Greek foreign direct investments in the economy of the Republic of Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe exacte și economice: Matematică. Informatică. Fizică. Economie. Revistă științifică, nr. 7 (107), pp. 25-33. ISSN 1857-2073 en
dc.identifier.isbn http://studiamsu.eu/nr-7-107-2017/
dc.identifier.issn 1857-2073
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1800
dc.description.abstract The aptitude of a state to take part in global activity is a significant sign of its performance and competitiveness. In this sense, Europe is currently the world’s major investing region. Thus, it is important to investigate the impact of the Eurozone crisis on the Foreign Direct Investments (FDI) outflows from the European Union. Hence, this article has the purpose to analyze the Greek FDI flows into the Moldovan economy. en
dc.description.abstract Aptitudinea unui stat de a participa la activitatea globală este un semn important al performanței și competitivității acestuia. În acest sens, Europa este în prezent o regiune investițională majoră din lume. Astfel, este important să investigăm impactul crizei din Zona Euro asupra ieșirilor de Investiții Străine Directe (ISD) din Ununea Europeană. Astfel, în acest articol ne-am propus scopul de a analiza fluxurile de ISD grecești în economia Moldovei.
dc.language.iso eng en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject Eurozone crisis en
dc.subject Foreign direct investments en
dc.subject Greek FDI flows en
dc.subject Moldovan economy. en
dc.subject criza Zonei Euro en
dc.subject investiții străine directe en
dc.subject fluxuri de ISD grecești en
dc.subject economia Moldovei en
dc.title GREEK FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA en
dc.title.alternative INVESTIȚII STRĂINE DIRECTE DIN GRECIA ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account