CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF REDUCTION OF WHITE-COLLAR CRIMINALITY IN MOLDOVA AND ISRAEL: CRIMINAL BEHAVIOR APPROACH

Show simple item record

dc.contributor.author Rub, Jacob
dc.date.accessioned 2018-09-20T10:50:32Z
dc.date.available 2018-09-20T10:50:32Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1792
dc.description Tesis of Doctor of Philosophy in Law - Scientific adviser: PhD in law, Docent Lilia GÎRLA en
dc.description.abstract Scopul tezei de doctorat constă în reconsiderarea conceptului de reducere a fenomenului criminalității gulerelor albe prin prisma teoriei economice apte să explice și să evalueze personalitatea infractorului din categoria gulerelor albe și procesul de luare a deciziilor de către acesta, precum și în reconceptualizarea metodei de prognozare la etapa efectuării testelor de pre-angajare în câmpul muncii, ca parte integrantă a procesului de prevenire și combatere a fenomenului criminalității gulerelor albe în politica penală a Republicii Moldova și a statului Israel. en
dc.language.iso en en
dc.publisher CEP USM
dc.subject risk-taking en
dc.subject white-collar criminality en
dc.subject personality of white-collar offender en
dc.subject corporate crime en
dc.subject fraud en
dc.subject crimă corporativă en
dc.subject asumarea riscului en
dc.subject fraudă en
dc.subject riscuri en
dc.subject crima gulerelor albe en
dc.subject беловоротничковое преступление en
dc.subject корпоративное преступление en
dc.subject мошенничество en
dc.subject Теория иррационального выбора en
dc.subject психология мошенничества en
dc.subject psihologia fraudei en
dc.title CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF REDUCTION OF WHITE-COLLAR CRIMINALITY IN MOLDOVA AND ISRAEL: CRIMINAL BEHAVIOR APPROACH en
dc.title.alternative Aspecte criminologice privind reducerea criminalității gulerelor albe în Moldova și în Israel: abordarea comportamentului criminal en
dc.title.alternative Криминологические аспекты снижения беловоротничковой преступности в Молдове и в Израиле: изучение криминального поведения en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account