FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN PERSPECTIVA PARADIGMEI EDUCAȚIONALE CENTRATE PE ELEV

Show simple item record

dc.contributor.advisor Guțu, Vladimir
dc.contributor.author Lefter, Ludmila
dc.date.accessioned 2018-07-06T09:44:13Z
dc.date.available 2018-07-06T09:44:13Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1765
dc.description Teză de doctor în șt. pedagogice – Conducător științific: dr. hab.în pedagogie, prof. universitar, Vladimir GUȚU en
dc.description.abstract Obiectivele cercetării includ analiza problemei educaţiei centrate pe elev şi a formării cadrelor didactice din această perspectivă; fundamentarea reperelor conceptuale ale formării iniţiale a cadrelor didactice din perspectiva educație centrate pe elev; elaborarea modelului psihopedagogic de formare iniţială a cadrelor didactice în contextul educaţiei centrate pe elev; validarea experimentală a modelului psihopedagogic de formare iniţială a cadrelor didactice prin aplicarea cursului ”Educaţia centrată pe cel ce învaţă”. en
dc.description.abstract Задачи исследования включают анализ проблемы личностно-ориентированного обучения и подготовки учителей в этой области; обоснование основополагающих направлений начальной подготовки учителей для личностно-ориентированного обучения; разработка психопедагогической модели начальной подготовки учителей в контексте личностно-ориентированного обучения и её экспериментальная проверка путём внедрения академического курса «Обучение ориентированное на учащегося»
dc.description.abstract The objects of the research include the analysis of student-centered education and training of teachers from this perspective; substantiating the conceptual features of the initial teacher training from the perspective of student-centered education; developing the psycho-pedagogical model of initial teacher training in the context of student-centered education; the experimental validation of the psycho-pedagogical model of initial teacher traning through the application of the course "Learner centered education".
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject paradigma educaţională en
dc.subject educaţia centrată pe elev en
dc.subject autoeducație en
dc.subject curriculum universitar en
dc.subject calitatea educației en
dc.subject stagii de practică. en
dc.subject personalitatea elevului en
dc.subject tehnologii pedagogice en
dc.subject formarea cadrelor didactice en
dc.subject образовательная парадигма en
dc.subject педагогическая практика en
dc.subject самооценка en
dc.subject подготовка педагогических кадров en
dc.subject образовательные технологии en
dc.subject личность ученика en
dc.subject educational paradigm en
dc.subject quality of education en
dc.subject self-education en
dc.subject university curriculum en
dc.subject internship en
dc.subject teacher training en
dc.subject pedagogical technologies en
dc.subject pedagogie universitară en
dc.subject university pedagogy en
dc.subject педагогика высшего образования en
dc.title FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN PERSPECTIVA PARADIGMEI EDUCAȚIONALE CENTRATE PE ELEV en
dc.title.alternative Подготовка учителей в условиях парадигмы личностно-ориентированного обучения en
dc.title.alternative Teacher training from the perspective of the student-centered education paradigm en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account