3. Materiale didactice

3. Materiale didactice

 

Recent Submissions

 • Robu, Tudor; Rusu, Gheorghe (CEP USM, 2019)
  Prezenta monografie este dedicată cercetării problemelor cu care se confruntă actualmente Republica Moldova în domeniul dezvoltării economice și sociale, și căutării unor soluții neordinare de ordin economic, social și ...
 • Ulian, Galina; Mulic, Andrei; Dragomir, Lilia (CEP USM, 2018)
  Această lucrare este o încercare de a detalia rolul bugetului ca instrument important de gestionare a statului și nu ar trebui să fie privit doar ca un simplu tablou financiar, care include veniturile și cheltuielile ...
 • Corețchi, Boris; Ceaikovskii, Alexandr (CEP USM, 2018)
  Prezentul ghid metodic a fost elaborat cu scopul de a facilita și a organiza procesul de efectuare a practicii de specialitate. Este destinat studenților secțiilor cu frecvență la zi și cu frecvență redusă și include ...
 • Mironov, Svetlana (CEP USM, 2018)
  Notele de curs Proiectarea sistemului de management este conceput pentru formarea specialiștilor de înaltă calificare și are menirea să formeze și să dezvolte cunoștințe, deprinderi și aptitudini de evaluare a sistemului ...
 • Cojocaru, Maria; Șestacovscaia, Angela; Mihalachi, Ruslan (CEP USM, 2018)
  Scopul cursului „Bazele managementului financiar” este înțelegerea importanței proceselor de management financiar ca responsabilitate BAZELE MANAGEMENTULUI FINANCIAR. Note de curs majoră a tuturor managerilor de nivel ...
 • Соколова, А.П.; Постикэ, М. К. (CEP USM, 2017)
  Учебно-методическое пособие «Управленческая диагностика фирмы − II» яв- ляется логическим продолжением пособия «Управленческая диагностика фир- мы − I», где излагаются методология и методика функциональной диагностики. Основная ...
 • Соколова, А.П. (CEP USM, 2017)
  Целью изучения дисциплины «Управленческая диагностика фирмы – I» является получение целостного представления о диагностике хозяйственной деятельности как важнейшей функции управления организациями, осмысление ...
 • Apetrii, Natalia; Lușmanschi, Galina; Tatarciuc, Ala; Tîrșu, Valentina (CEP USM, 2017)
  Cursul Sisteme Informaționale în Contabilitate este destinat viitorilor specialiști- economiști, viitorilor contabili care vor putea realiza o evidență amplă de automatizare a contabilităţii la entitatea economică, ...
 • Tabarcea, Ala; Buzdugan, Adriana (2017)
  Această lucrare este destinată studierii în cadrul specialității „Marketing și Logistică”, fiind stucturată în 10 unități de conținut, prezentate logic, suplinite cu material metodologic și didactic. Sunt specificate ...
 • Dolghi, Cristina; Dolghi, Vladimir (CEP USM, 2016)
  Prezenta lucrare a fost elaborată în baza curriculumului disciplinei „Contabilitatea în societățile de asigurări”,ce se studiazăla ciclul I, Licență, şi cuprinde toate temele prevăzute de aceasta. Disciplina „Contabilitatea ...
 • Onofrei, Alexandr; Tabarcea, Ala; Buzdugan, Adriana (CEP USM, 2017)
  Prezentul ghid este realizat în baza Regulamentului-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1047 din 29 octombrie 2015; Codul ...

View more