NLĂTURA R EA COLORANTULUI PORTOCALIU ACTIV ȘI A ACIDUL UI 2, 2 - DIHIDROXIMETIL PROPIONIC PRIN METODE DE CONCENTRARE , LA PRIMA ETAPĂ , URMATE DE OXIDARE ŞI ADSORBŢIE

Show simple item record

dc.contributor.author Gonța, Maria
dc.contributor.author Matveevici, Vera
dc.contributor.author Iambarțev, Viorica
dc.contributor.author Mocanu, Larisa
dc.contributor.author Duca, Gheorghe
dc.date.accessioned 2018-03-13T12:39:48Z
dc.date.available 2018-03-13T12:39:48Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation GONȚA, M. et al. Înlăturarea colorantului portocaliu activ și a acidului2,2-dihidroximetil propionic prin metode de concentrare,la prima etapă,urmate de oxidare şi adsorbţie. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe reale și ale naturii: Biologie. Chimie. Revista științifică. 2017, nr. 6 (106), pp.68-77. ISSN 1814-3237. en
dc.identifier.issn 1814-3237
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-6-106-2017/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1687
dc.description.abstract A fost studiat procesul de diminuare a concentrației emolientului , acidul 2,2-dihidroximetil propionic (DMPA),în prezența colorantului textil portocaliu activ (PA).S-a constatat că efectul înlăturării componenților din amestecul de colorant şi emolient se măreşte la aplicarea metodei de electroflotare sau electroflotocoagulare, iar la aplicarea metodei de coagulare efectul înlăturării se micșorează . La fel, s-a stabilitcă sistemele cu concentraţii mici de colorant PA (100,0 mg/l) şi molient 20,0-80,0 mg/L)se epurează prin combinarea metodei de electroflotocoagulare şi adsorbţie.Odată cu mărirea concentraţiei compuşilor organici, este necesară combinarea metodelor de electroflotocoagulare şi oxidare. en
dc.description.abstract It has been studied he process of diminishing the concentration of emollient 2,2-dihydroxymethyl prop onic acid (DMPA) in the presence of the active orange textile dye ( A P ). It has been fou nd that the effect of removing the organic components of the dye and thickeners mixture is increased by applying the electrofloating or electro f loat o coagulation method and the removal effect decreases when is applied the coagulation method. Also, it was fo und that the simulated systems which are low concentrations of dye AP (100,0 mg/L ) and the con cen tra - tions of the thickener are up 20,0 to 80,0 mg/ L) shall be treated by the combination of the electrofloatocoagulation and adsorption methods . If it is inc reasing the concentration of organic compounds, they are purified by a combination of electrofloatocoagulation and oxidation methods.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject electroflotare en
dc.subject coagulare en
dc.subject electroflotocoagulare en
dc.subject oxidare catalitică en
dc.subject agent de emoliere en
dc.subject polialcool en
dc.subject colorant activ en
dc.subject electrofloatation en
dc.subject catalytic oxidation en
dc.subject adsorption en
dc.subject thickener en
dc.subject polyalcohol en
dc.subject textile dyes en
dc.title NLĂTURA R EA COLORANTULUI PORTOCALIU ACTIV ȘI A ACIDUL UI 2, 2 - DIHIDROXIMETIL PROPIONIC PRIN METODE DE CONCENTRARE , LA PRIMA ETAPĂ , URMATE DE OXIDARE ŞI ADSORBŢIE en
dc.title.alternative REMOVING ACTIVE ORANGE DYE AND 2, 2 - DI - HYDROXYMETHYL PROPIONIC ACID USING CONCENTRATIO N METHODS IN THE FIRST STAGE FOLLOWED BY OXIDATION AND ADSORPTION en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account