IMUNOREACTIVITATEA ÎNCRUCIŞATĂ POTENŢIALĂ A GLOBULINELOR DE REZERVĂ DIN SEMINȚE

Show simple item record

dc.contributor.author Cherdivară, Ala
dc.date.accessioned 2018-03-05T15:00:48Z
dc.date.available 2018-03-05T15:00:48Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation CHERDIVARĂ, A. Imunoreactivitatea încrucişată potenţială a globulinelor de rezervă din seminţe. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe reale și ale naturii: Biologie. Chimie. Revista științifică. 2017, nr. 6 (106), pp.19-23. ISSN 1814-3237. en
dc.identifier.issn 1814-3237
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-6-106-2017/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1679
dc.description.abstract Globulinele de rezervă 7S şi 11S din seminţele de arahide şi de soia ,ca ingrediente naturale ale alimentelor,pot determina dezvoltarea reacţiei alergice cauzate de formarea intensivă a imunoglobuline lor E (IgE) alergen specifice.Secvenţele de aminoacizi ale globul in elor de rezervă din seminţe sunt conservative ;prin urmare, în secvenţele multora dintre ele există situsuri care sunt similare în structura primară a epitopilor IgE, ceea ce determină alergenicitatea globulinelor 7S şi 11S din arahide şi soia. În prezentul studiu a fost efectuată o evaluare cantitativă a probabilităţii prezenţei epitopilor IgE, care determină imunoreactivitatea încrucişată stabilită a globulinelor de rezervă din arahide şi din soia în globulinele 7S şi 11S din seminţele altor plante. A fost efectuată o estimare cantitativă a probabilității prezenței epitopilor IgE ce determină imunoreactivitatea încrucișată stabilită a globulinelor de rezervă din arahide și soia în secvențele de aminoacizi ale globulinelor 7S și 11S din semințele altor plante. en
dc.description.abstract Seed storage 7S and 11S globulins of peanut and soybean as natural components of food can lead to the development of increased allergic sensitivity caused by the intensive formation of allergen -specific immunoglobulin E (IgE). The amino acid sequences of the seed storage globulins are conservative, therefore,in the sequences of many of them there are sites that are close similar of IgE epitopes of 7S and 11S globulins of peanuts and soybeans. In the present work, a quantitative assessment of the probability of the presence of IgE epitopes determining the established cross immunoreactivity of seed storage globulins of peanuts and soybeans, in the sequences of 7S and 11S seed storage globulins of other plants was carried out.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject globuline de rezervă din seminţe en
dc.subject alergeni en
dc.subject epitopi IgE en
dc.subject arahide en
dc.subject soia en
dc.subject seed storage globulins en
dc.subject allergens en
dc.subject peanut en
dc.subject soybean en
dc.title IMUNOREACTIVITATEA ÎNCRUCIŞATĂ POTENŢIALĂ A GLOBULINELOR DE REZERVĂ DIN SEMINȚE en
dc.title.alternative POTENTIAL CROSS IMMUNOREACTIVITY OF SEED STORAGE GLOBULINS en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context